Nr. 07

Mangfoldighed

Dyrlægebranchen skal arbejde på at skabe bedre plads og accept af alle – uanset køn, alder, etnicitet, race, hudfarve, seksualitet, handicap, socioøkonomiske forhold mv.

Læs artikel

Læs bl.a. i dette nummer: