Indsend artikel


DVT formidler en bred vifte af fagartikler, herunder peer review – de såkaldte type 1-artikler (se særlig vejledning i boksen).

Manuskripter, indsendt til DVT, bør som hovedregel ikke sendes til andre danske fagblade – i hvert fald ikke i samme form.

Optagelse af artikler i DVT aftales med redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk

Omfang
En artikel i DVT bør som udgangspunkt ikke være længere end 2.000 - 2.500 ord.

Manuskript
Du skal sende dit manuskript som et almindeligt Word-dokument til pr@ddd.dk.

Undgå generelt forkortelser. Eneste undtagelse er latinske forkortelser. Husk altid at angive enheder. Det skal være SI-enheder.

Figurer og billeder
Figurer i form af billeder, illustrationer eller tegninger er meget velkomne og skal sendes særskilt i originalformat. Det kan evt. angives i teksten, hvor de hører hjemme. Husk at skrive en kort, fyldestgørende figurtekst.

Tabeller og grafer
Tabeller og grafer placeres sidst i manuskriptet og skal vedlægges som en særskilt Excel-fil. Husk angivelse af en forklarende tekst. Teksten skal være kort, men alligevel sådan, at tabellen kan forstås uden at læse i brødteksten.

Ophavsrettigheder
Retten til manuskriptet er forfatterens. Dog forbeholder DVT sig ret til vederlagsfrit at offentliggøre artiklen på ddd.dk og dvt.ddd.dk.

Hvor sender jeg manuskriptet hen?
Alle manuskripter indsendes til Dansk Veterinærtidsskrift til redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk eller til dvt@ddd.dk.

Retningslinjer for kommentarer og debatindlæg i DVT

For at sikre at debatten i DVT føres i en sober og saglig tone, skal kommentarer og debatindlæg:

  • Fremstå seriøse
  • Holde sig til emnet.

DVT forbeholder sig ret til at slette eller redigere indlæg, der:

  • Indeholder injurier, trusler, racistisk indhold eller grove nedsættende angreb på personer eller firmaer
  • Har indhold, der er i direkte strid med gældende lovgivning
  • Er i strid med Dyrlægeforeningens etiske og kollegiale regler.

Debatindlæg og kommentarer sendes til Pia Rindom - pr@ddd.dk.

Omfang
Max 700 ord.