Favn bredt, favn diverst, favn kolleger

Trivsel Der er mange spændende initiativer i gang på trivselsfronten.

Leder

Velkommen tilbage fra en – forhåbentlig – dejlig og energiopbyggende ferie. Og velkommen tilbage til en arbejdsplads, hvor du forhåbentlig føler en mærkbar gensynsglæde.

Da Politiken den 1. august bragte en oversigt over danskernes arbejdsglæde, indtog dyrlægerne en glædelig femteplads over de erhverv, der oplevede højest arbejdsglæde. Det er vi hos Dyrlægeforeningen naturligvis glade for at se, men vi ved også godt, at det er mere nuanceret end som så. Og at det altså ikke betyder, at trivselstræerne vokser ind i himlen.

For det første er dyrlæger grupperet med farmaceuter og tandlæger i undersøgelsen, som Arbejdstilsynet står bag, hvilket mudrer vandene lidt. For det andet spiller faktorer som det at føle sig respekteret og inkluderet, work-life-balance og lønlig anerkendelse i høj grad også ind, når det kommer til trivsel på arbejdspladsen. Altså faktorer, som ikke nødvendigvis er omfattet af begrebet »arbejdsglæde«.

Hvordan det står til på disse fronter, er et af DDDs store interessepunkter, for det er i høj grad retningsgivende for dyrlægernes arbejde. Derfor igangsatte hovedbestyrelsen, i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, tidligere på året en stor undersøgelse, som skal kortlægge, hvilke områder der kræver mere opmærksomhed. Det glæder vi os til at kunne fortælle meget mere om på årsmødet den 7.-8. oktober, når vi har fået undersøgelsens resultater.

Vi er alle »dem«, da vi udvikler os sammen i en fælles branche.

I det hele taget er der mange spændende initiativer i gang på trivselsfronten. Fx har den europæiske dyrlægesammenslutning FVE nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med DEI (Diversity, Equity, Inclusiveness – eller diversitet, lighed og inklusion) i dyrlægebranchen. Det er noget, initiativtager Mette Uldahl fortæller om i et interview i dette nummer af DVT.

Selvom der uddannes flere dyrlæger end nogensinde, opleves der stadig dyrlægemangel over hele Europa. Og vi ser, at særligt de yngre dyrlæger vælger andre veje. Et af arbejdsgruppens mål er derfor at skabe en større tværgenerationel forståelse og samhørighed, så alle perspektiver kan udnyttes og være med til at flytte faget fremad.

I Dyrlægeforeningen hilser vi dette tiltag varmt velkomment. Både fordi vi anser det som værende nødvendigt for at fastholde personale og udvikle alle de områder, hvor vores uddannelse kan bruges, men også fordi vi tror på, at en grundpræmis for faget er nysgerrighed. Og at vi skal også skal være nysgerrige og inkluderende på andre måder at være dyrlæge på.

For som Mette Uldahl ganske rigtigt siger: »Vi er jo alle »dem«, da vi udvikler os sammen i en fælles branche«.

Jeg håber, du er kommet tilbage fra ferien med ny energi til arbejdet, til at tænke nyt og til at møde kollegaer med et friskt og åbent sind. En helt konkret mulighed bliver til årsmødet den 7.-8. oktober.

God arbejdslyst til vi ses.