»Den vigtigste opsparing man laver i livet«

10429?.Name Louise Bundgaard (42 år) har som den første kvinde sat sig i formandsstolen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD). Og hun har en mission – hun vil gerne have de unge medlemmer til at interessere sig for pension.

LB
Interview

Louise Bundgaard er valgt ved konstituering og tager over efter dyrlæge Erik Bisgaard Madsen, der er stoppet efter 16 års formandskab i PJD. Den nye formand er glad for den store tillid, bestyrelsen for PJD har vist hende, og hun glæder sig til at være med til at sætte kursen i pensionskassen.

- Det er en opgave, jeg går ind i med utrolig stor ydmyghed. Udover at vi har en vigtig opgave med at sikre, at vi fortsat får nogle gode langsigtede afkast til medlemmerne på et ansvarligt grundlag, så ligger det mig meget på sinde, at vi skal gøre pension til noget forståeligt for vores medlemmer.

Og her vil Louise Bundgaard særligt appellere til de unge – man skal forstå, hvad pension er for en størrelse, og hvad den er til for.

- Det er vigtigt at have styr på sin pension og forsikringer, også når man er ung. Det drejer sig bl.a. om invalidedækning, sygdom og sikring af familiemedlemmer. Det har stor betydning – fx når man bliver gift, skilt eller får børn – at man er dækket ind efter de forhold, man har. Man kan virkelig skræddersy sin pension til den livssituation, man er i. Det glemmer folk ofte. Alt efter hvilken investeringsprofil man har, er der også grundlag for at få den samlede pension til at vokse lidt mere.

- Selvom vi bliver ældre og ældre, før vi går på pension, lever vi også længere, så der er en lang periode, hvor man gerne skal være sikret økonomisk, siger Louise Bundgaard og understreger, at det månedlige beløb, der trækkes til pensionen, derfor er den vigtigste opsparing, man laver i livet.

Interessen er kun blevet forstærket

Louise Bundgaard har en ph.d. og afslutter i disse dage sit postdoc i klinisk biomedicin ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet og DTU Bioengineering. Hun har været en del af PJDs bestyrelse siden 2017, hvor hun blev udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation til at repræsentere dyrlægerne i pensionskassen. Og siden er hendes interesse for pension kun blevet forstærket.

- Når man er helt inde i maskinrummet, finder man ud af, hvor meget pension omfatter, og hvor meget man er med til at præge ved at arbejde med hele forvaltningen af den formue, vi har som medlemmer. Min baggrund som dyrlæge betyder, at jeg har indsigt i, hvad der specifikt er vigtigt på vores område, ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer har det inden for de faggrupper, de repræsenterer. Men når vi sidder i bestyrelseslokalet, arbejder alle på lige niveau for alle medlemmer, understreger Louise Bundgaard.

- Vi har en virkelig god bestyrelse – vi arbejder sammen som et team. Vi har også forskellige meninger og gode konstruktive diskussioner, som er værdifulde for samarbejdet og de pensionsprodukter, vi kan tilbyde medlemmerne.

Brug din stemmer

Ansvarlighed i investeringer og et lille klimaaftryk er to områder, som PJD er optaget af i deres aktieinvesteringer.

- Vi har en ambitiøs grøn profil og arbejder på, at porteføljens udledning af drivhusgasser skal være netto nul senest i 2050. Det er et område i rivende udvikling, og noget vi følger op på mindst en gang om året. Vi har en strategi for, hvordan vi skal nå i mål, ligesom vi har fokus på, at det skal være transparent, hvad vi gør.

- Her drager vi nytte af at være en del af det store Sampension-fællesskab. Det er en meget professionel administration både med hensyn til forvaltning af formue og vores produkter. Og så er der stordriftsfordelen med meget lave omkostninger. Det gør, at vi som lille pensionskasse kan fungere konkurrencedygtigt i forhold til, hvad andre kan tilbyde, siger Louise Bundgaard, der samtidig opfordrer til, at medlemmerne bruger deres stemme i forbindelse med generalforsamlinger for at få en så bred opbakning til de forslag, der skal stemmes om.

- Det er virkelig vigtigt at bruge sin stemme, når man har mulighed for det, så stemmeresultater afspejler holdningen i den brede medlemskreds.