Styrken i at anerkende hinandens forskelligheder

Trivsel Diversitet betyder mangfoldighed eller forskellighed, og det vil FVE sætte fokus på med en kampagne til efteråret med et mål om, at dyrlægebranchen skal arbejde på at skabe bedre plads til og accept af alle uanset køn, alder, etnicitet, race, hudfarve, seksualitet, handicap, socioøkonomiske forhold mv.

Shutterstock 1217620036
Interview

Mette Uldahl er en af initiativtagerne og med i den FVE-arbejdsgruppe, som arbejder med DEI (Diversity, Equity, Inclusiveness). Og for hende står det klart, at dyrlægefaget er nødt til at have fokus på at omfavne og anerkende hinandens forskellighed.

Der ligger mange tanker bag initiativet – blandt andet en pil, der peger ind på trivslen hos de unge generationer, eller nok snarere mangel på det samme. På trods af at de arbejder i et felt med enorm samfundsmæssig betydning og opmærksomhed, oplever mange unge dyrlæger problemer med at falde til i branchen efter endt uddannelse, nogle gange endda med påvirkning af den psykiske velvære. Det resulterer i, at for mange forlader dyrlægebranchen over tid.

- Det påvirker os alle. Der mangler dyrlæger over hele Europa på trods af, at vi uddanner flere end nogensinde. Vi er nødt til at gøre noget ved problemet, siger Mette Uldahl og understreger, at det ikke handler om, at der skal skabes positiv forskelsbehandling af den unge generation, men at der blandt andet skal etableres en forståelse for deres moderne livsperspektiv, så de kan finde et ståsted som dyrlæger.

- Det er noget, som andre akademiske brancher har forstået for en del år siden, og vi bør også arbejde mere aktivt på det.

Hun forklarer, at nutidens unge har en mening om, hvor meget arbejde skal påvirke deres liv, hvordan de skal støttes i et team, hvordan man skaber en sund og bæredygtig balance mellem arbejde og privatliv. Og for mange unge taler den ikke ind i den virkelighed, de oplever.

- De oplever den virkelighed, der blev min generations – vi accepterede, at dyrlægelivet tog hårdt på os. Robusthed blev lig med at arbejde hårdt. Men hvad nu hvis vores definition af modstandsdygtighed er det, der fører til udslidte dyrlæger – også i min og tidligere generationer? Hvad hvis et andet perspektiv kunne få os til at arbejde smartere og ikke hårdere, spørger Mette.

- Vi har alle en pligt til at lytte, når nye generationer byder ind. Vi arbejder i et vigtigt erhverv. Der er ingen grund til at tro, at vi ikke kan ændre vores arbejdsliv til det bedre. Samfundet har brug for os, og vi burde trives.

Mette Uldahl - vice president i FVE.

Bevidsthed og forståelse

Mette påpeger, at en god start ville være at tage alle mennesker i betragtning, se på dem som potentielle aktiver, også når de adskiller sig fra ens egen personlige fortælling om, hvordan en dyrlæge ser ud, eller hvordan man er robust. Hun forklarer det med, at man kun kan forstå »virkeligheden« fra ens eget perspektiv af verden. For at prøve at forstå andres virkelighed er man nødt til at være opmærksom og måske bevæge sig lidt for at få et andet perspektiv.

- Det er ikke et krav at gøre noget særligt. Det handler bare om at være nysgerrig og støttende.

Som et eksempel bruger Mette den moderne kønsnormative debat og fortæller, at hun identificerer sig som en hun/hende, mens andre fx kan identificere sig som de/dem.

- Det kan være svært at forstå for mig og min generation, hvad det går ud på, og hvorfor det er vigtigt at acceptere og respektere. Og på den måde er der ofte brug for at skabe sammenhæng mellem generationer, ved at de ældre generationer, som har defineret branchen, som den er i dag, også lytter til de nye generationers opfattelser af forskellige forhold. Vi skal også blive ved med at lære og flytte os. Der findes mange andre eksempler på områder, vi sagtens kan rumme og implementere lidt bedre til gavn for alle indenfor dyrlægebranchen, som jo har en meget lav grad af diversitet sammenlignet med andre brancher.

- Det er ofte ikke en big deal for dig at lytte til fx kønsnormative præferencer, men det kan det være for den, du lytter til. Og vi er jo alle »dem«, da vi udvikler os sammen i en fælles branche. Til gengæld er det en big deal, at vores profession kan få og sikre potentialet fra nye generationer ved at være bevidste om forskellighed og behovet for, at vi alle udvikler på narrativet i branchen – fx: Hvad er en »rigtig« dyrlæge?

Og Mette mener, at dyrlægerne allerede har værktøjerne til at gå vejen. Som hun siger, dyrlæger er i det daglige arbejde vant til at se helhedsorienteret på de udfordringer, de står over for.

Jo mere vi hilser styrken af mangfoldighed og spektrum velkommen, jo mere synergi og sammenhængskraft vil vi opleve mellem mennesker og generationer.

- Vi forventer ikke at se eller forstå det hele, når vi præsenteres for en case i dyrlægepraksis, men vi er nysgerrige, og vi observerer med et åbent sind og ofte ud fra en lang liste med differentialdiagnoser og viden om, at alt biologisk materiale skal vurderes individuelt og placeres i forhold til et bredere spektrum. Vi arbejder sjældent med ja/nej- eller rigtig/forkert-vurderinger. Vi kan bruge denne evne til at forbedre vilkårene for veterinærfaget; jo mere vi hilser styrken af mangfoldighed og spektrum velkommen, jo mere synergi og sammenhængskraft vil vi opleve mellem mennesker og generationer. Og en del af dette er at erkende, hvis vi utilsigtet engagerer os i mønstre, herunder negativ bias, slår Mette fast.

DEI-kampagnen

FVEs kampagne, der lanceres til efteråret, består af flere dele. I det tidlige efterår sendes der bl.a. en anmodning ud til alle medlemslande og medlemmer om at give deres perspektiv på diversitet i små videoer eller på skrift. Derudover vil der blive produceret nationale videoer med blik på at imødekomme diversitet og fremme inklusion.

På FVEs hjemmeside, fve.org, bliver der etableret en dedikeret DEI-vidensdelingsside både med gode råd, værktøjer og et bibliotek med links til kendte ressourcer på diversitetsområdet, som alle kan bruge.

Kampagnen vil blive søsat i løbet af efteråret, hvor den også deles med DDDs medlemmer. Mette håber at få bidrag fra danske medlemmer, når anmodningen om input fra medlemmer deles på DDDs medieplatforme.