Når beskeden er: »Det er desværre i restordre«

Lægemiddel Distributionsproblemer eller forsyningsvanskelighed?

Forsyning 2
Guide

Desværre oplever dyrlæger og dyreejere til tider, at den medicin, som de ønsker at bestille eller hente på apoteket, er i restordre. I en travl hverdag kan dette være til gene både for dyreejeren og dyrlægen, fordi det tager tid og giver ekstra arbejde. Dyrlægen bliver nødt til at undersøge, om der findes et alternativt lægemiddel og overveje, om det giver anledning til ændrede anbefalinger til dyreejer. I nogle tilfælde må dyrlægen ansøge om udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen til det ønskede lægemiddel.

Indberetning af forsyningsvanskelighed

Indehaveren af en markedsføringstilladelse til et lægemiddel har pligt til at indberette forsyningsvanskeligheder til Lægemiddelstyrelsen. Informationen er afgørende for Lægemiddelstyrelsens muligheder for at overveje håndteringen og sikre rettidig og fyldestgørende information til fx dyrlægerne. Derfor er det vigtigt, at Lægemiddelstyrelsen modtager informationen i god tid, inden lægemidlet kommer til at mangle.

I de tilfælde, hvor problemer med forsyningen opstår pludseligt, skal markedsføringsindehaveren indberette, så snart denne bliver opmærksomme på forsyningsvanskeligheden.

Lægemiddelstyrelsens rolle

Hvis Lægemiddelstyrelsen får en henvendelse om en forsyningsvanskelighed, som ikke kommer direkte fra markedsføringsindehaveren, undersøger styrelsen, om der er tale om en reel forsyningsvanskelighed, som gælder hele det danske marked.

Der kan også være tale om et lokalt problem, der skyldes, at et enkelt apotek eller en enkelt distributør er gået i restordre med et lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen informerer om forsyningsvanskeligheder, som forventes at komme til at påvirke behandlingen, på styrelsens hjemmeside, når forsyningsvanskeligheden er blevet bekræftet af markedsføringsindehaveren.

Lægemiddelstyrelsen foretager en veterinærfaglig vurdering af, hvor kritisk manglen på lægemidlet er for det danske marked, og i denne vurdering indgår flere forskellige parametre. Det kan fx være, om lægemidlet kun findes i en pakningsstørrelse, eller om behovet kan dækkes via andre pakningsstørrelser – samt om der findes et alternativt, markedsført lægemiddel, som helt eller delvist kan dække behovet på det danske marked.

Varigheden af forsyningsvanskeligheden, eventuelt i relation til sæson, medtages også i vurderingen, samt hvor kritisk manglen på lægemidlet er i forhold til at sikre dyrevelfærden. I de tilfælde, hvor der ikke findes andre egnede markedsførte produkter, har markedsføringsindehaveren eller grossisterne nogle gange mulighed for at skaffe samme eller tilsvarende lægemiddel fra et andet EU-land, som det så er muligt at købe i mangelperioden ved hjælp af en udleveringstilladelse. Er der tale om et lægemiddel, hvor der forventes en længerevarende forsyningsvanskelighed, kan Lægemiddelstyrelsen vælge at oprette forud udfyldte ansøgningsskemaer til ansøgning om udleveringstilladelse til et udenlandsk alternativ på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Det gør ansøgningsprocessen for dyrlægerne så let, som det er muligt.

Hvad kan dyrlægen selv gøre

Hvis du som dyrlæge oplever forsyningsvanskeligheder for et lægemiddel, kan du kontakte apoteket for at få afklaret, om der er tale om en restordre hos deres grossist, og om apoteket kan fremskaffe lægemidlet hos en anden grossist. Apoteket er forpligtet til at undersøge denne mulighed og hvis muligt fremskaffe lægemidlet, også selvom det er via en anden grossist end den, apoteket normalt benytter.

Hvis apoteket ikke kan fremskaffe lægemidlet, kan der være tale om en reel forsyningsvanskelighed i hele landet. Dette kan du orientere dig om via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor styrelsen offentliggør oplysninger om forsyningsvanskeligheder, der er bekræftet af markedsføringsindehaveren, og som forventes at påvirke behandlingen. Fremgår forsyningsvanskeligheden ikke af oversigten, kan du kontakte indehaveren af markedsføringstilladelsen for en status. Du kan eventuelt opfordre virksomheden til at indberette forsyningsvanskeligheden til Lægemiddelstyrelsen.