Nyt medlem af Det Veterinære Sundhedsråd glæder sig til se pa dyrevelfærd uden at skele til økonomien

9604?.Name Dyrlæge Hanne Lerche Voogd er for nylig blevet indstillet af Dyrlægeforeningen til at sidde i Det Veterinære Sundhedsråd for en fireårig periode. Hun ser frem til at få indflydelse på dyrevelfærden i Danmark uafhængigt af økonomiske hensyn.

Hanne Top (1)
Interview

 

- Vi må desværre indrømme, at i vores daglige arbejde i praksis betyder økonomien meget fx i valg af behandling. Kan det betale sig at behandle, eller skal vi aflive? Det bliver dejligt udelukkende at se på den dyrevelfærdsmæssige del i Rådet. Vi startede jo på studiet alle sammen med intentionen om at gøre noget godt for dyrene. Og i det moderne produktionssystem med meget store enheder er det endnu mere vigtigt, at man bevarer fokus på dyrevelfærden og løbende diskuterer, hvad god dyrevelfærd er.

Etableret i 1851

Ifølge Hanne Lerche Voogd er Det Veterinære Sundhedsråd mindst lige så vigtigt, som da det blev etableret i sin tid.

- Hele landbruget har jo gennemgået en enorm udvikling, hvor man tidligere havde fokus på at producere billigst muligt i store mængder til i dag, hvor man også ser på, hvordan varen er produceret. Man har fået meget større fokus på, at dyrevelfærden skal være i orden, og forebyggelse fylder mere og mere frem for behandling og behandlingsresultater. Og heldigvis er det sådan, at god dyrevelfærd også giver bedre sundhed. De ting går hånd i hånd, siger Hanne Lerche Voogd.

Hun understreger, at i Danmark har vi på mange områder strengere krav end andre lande, men det kan blive endnu bedre med mere plads til dyrene og lavere forbrug af antibiotika.

- Men det er svært i et marked, hvor man konkurrerer internationalt med andre lande, der ikke vægter dyrevelfærden lige så højt.

30 års erfaring

Hanne Lerche Voogd har arbejdet med forskellige store dyr. Hun har altid arbejdet i praksis og har mere end 30 års erfaring. Derudover har hun en masteruddannelse i vurdering af dyrevelfærd hos produktionsdyr.

Det er vigtigt at holde sig ajour, for grænserne rykker sig hele tiden.

- Jeg har stor interesse for området, og med min erfaring og viden fra mere end 30 år i staldene føler jeg mig godt rustet til arbejdet i Rådet. Der er meget fokus på dyrevelfærd, så dyrlæger i praksis har selvsagt en vigtig rolle at spille der.

Det kan godt ærgre Hanne Lerche Voodg, at så få dyrlæger har kendskab til Rådets arbejde og udtalelser.

- Engang fik vi tilsendt en årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd med de afsluttede sager. I mit praksisliv er jeg vokset op med, at man kiggede i den bog, hvis man var i tvivl om fx amputation af patter. Så kunne vi se, om der var en udtalelse fra Rådet eller en domspraksis, vi kunne lade os inspirere af. Nu, hvor det hele er online, kan jeg godt være bekymret for, at ikke så mange dyrlæger ser afgørelserne længere.

Det en skam, for Rådets udtalelser er med til at lægge linjen for, hvad der er acceptabelt i forhold til håndtering af dyr, og hvad de bliver udsat for, mener hun.

- Og det er vigtigt at holde sig ajour, for grænserne rykker sig hele tiden. Vi får ny viden og hele tiden nye problemstillinger, vi skal forholde os til.