Velfærdssamfund?

9604?.Name Siden offentliggørelsen af dyrevelfærdsrapporten 2022 har dyrevelfærd fyldt meget i den offentlige samtale. Det er forståeligt, for rapporten er barsk læsning, og det er svært ikke at få en knude i maven, når man dykker ned i detaljerne.

Leder

I knap halvdelen af de besøgte kvægbesætninger fandt man overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne – og det samme gjorde sig gældende i næsten en tredjedel af de besøgte svinebesætninger. Det siger sig selv, at dette på ingen måde er acceptabelt, og at det derfor er noget, vi omgående sætter hårdt ind på at komme til livs.

Vi har begyndt en dialog med fødevareminister Jacob Jensen, hvor vi redegør for de - i vores optik - væsentligste dyrevelfærdsmæssige udfordringer i Danmark. Her har vi blandt andet fremhævet naturplejeprojekter, pattegrisedødelighed, klovsygdomme hos kvæg, sund avl af hunde samt lov om hold af katte i privat regi.

Udover de ovennævnte områder er der specielt ét punkt, som vi gerne vil give ekstra opmærksomhed: Transport af levende dyr. Det er et område, der har væsentlige udfordringer.

Når man taler om dyretransport, er det sædvanligvis grise og spædekalve, der henvises til, men det er sjældent, at man hører noget om fjerkræ, som ellers er den dyreart, der transporteres absolut flest af. I 2020 blev der slagtet 100 millioner kyllinger i Danmark, og samtlige af disse skal transporteres før slagtning. Det er helt utroligt mange dyr, som naturligvis alle fortjener at have et godt, værdigt og ustresset liv helt frem til slagtning. Dette gælder desværre ikke al fjerkrætransport i dag.

Hos Den Danske Dyrlægeforening har transportområdet længe ligget os meget på sinde, og derfor udarbejdede vi sidste år et politikpapir om transport af dyr. Politikpapiret indeholder DDDs 10 anbefalinger til, hvorledes transporten kan gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til dyrenes behov og er retningsgivende for vores arbejde på området. Politikpapiret lægger sig tæt op ad FVEs (Federation of Veterinarians of Europe) politikpapir om selvsamme emne, for at sikre at alle gode kræfter arbejder mod samme mål.

Vi taler om, at vores velfærdssamfund er under pres – det gælder i den grad også dyrene!

Det er glædeligt, at den nyslåede fødevareminister allerede har fokus på området, og vi er naturligvis glade for, at han rækker ud til os dyrlæger for vejledning og samarbejde. Vi taler om, at vores velfærdssamfund er under pres – det gælder i den grad også for dyrene! Skal vi have løftet dyrevelfærden til det niveau, danske dyr fortjener, så kommer det i den grad til at kræve samarbejde og flere sideløbende indsatser.