Hos Dyrlægerne Univet gør man sig umage for at skabe en arbejdsplads med god trivsel for alle medarbejdere

Trivsel Det skal være rart at gå på arbejde. Dette er vigtigt for Lars Dueholm, der er den ene af de to ejere af Dyrlægerne Univet med klinikker i Brørup og Bramming, hvilket har betydet en række bevidste initiativer så som fælles frokost, hilsepligt, nænsom introduktion til arbejdet af nyuddannede og en fratrædelsessamtale med dem, der vælger at skifte job.

DSC 1270

Den fælles frokost skaber sammenhold.

Interview

Fælles frokost som en del af arbejdstiden er et bevidst tilvalg, der er med til at skabe sammenhold blandt personalet. For især som produktionsdyrlæge kan man være meget alene uden kolleger.

- Vi prioriterer vores fælles frokost højt. Det lykkes jo ikke for alle at komme ind lige til tiden, men det lykkes tit, netop fordi vi prioriterer fællesskabet, siger Lars Dueholm.

Frokosten indledes hver dag med en stuegang, hvor man snakker om både små og store dyr.

- Så er alle orienterede, og vi opnår føling med, hvad vores kolleger arbejder med.

Et andet bevidst tiltag er den såkaldte hilsepligt.

- Vi hilser på hinanden, når vi mødes første gang på arbejdet. Det er jeg selv meget grundig med. Det er en god måde at blive set på, og det bliver man glad for. I starten virkede det måske lidt kunstigt, men nu føles det helt naturligt.

Tager hånd om nyuddannede

Mette Wilson er en af fem yngre assistenter, der hovedsageligt arbejder med kvæg. Hun begyndte på klinikken i Brørup direkte efter sin afsluttende eksamen og har følt, at hun fik en tryg start på sit arbejdsliv.

- I starten kørte jeg sammen med en mere erfaren kollega. Og i samarbejde med Lars var det i høj grad op til mig selv at vurdere, hvornår jeg var klar til at køre selv. De første besøg, jeg kørte til alene, var overskuelige opgaver hos en venlig landmand, så jeg ikke mistede modet fra starten. Som nyuddannet kan det godt blive overvældende både med det kliniske arbejde og med kontakten til landmændene.

Når man bliver mødt ordentligt de første gange, man spørger, har man mod på at gøre det igen.

Mette Wilson

For at lette arbejdet for de nyansatte har man på klinikken lavet en oversigt med en arbejdsbeskrivelse for hver enkelt landmand.

- Vi har gjort os umage med at beskrive så mange ting som muligt. Det kan være alt fra kontaktinfo og smittestatus til helt praktiske ting, som hvorvidt man skal skifte støvler, og hvor man finder kitlerne henne. Så skal man ikke bruge sin energi på det, siger Lars Dueholm.

Vi hjælper hinanden

På klinikken har man skabt en kultur, hvor man hjælper hinanden og føler et fælles ansvar for at få løst arbejdsopgaverne.

- Det giver jo ingen mening at være på den samme arbejdsplads, hvis vi ikke hjælper hinanden. Vi har organiseret os sådan, at vi hver dag har en eller to dyrlæger, der kører til de akutte opgaver, mens de andre typisk kører på rådgivningsbesøg. Når man er færdig med dagens rådgivning, hjælper man med de akutte besøg, så der ikke er en eller to, der hænger på opgaverne, siger Lars Dueholm.

Mette Wilson supplerer:

- På min arbejdsplan kan jeg se, både hvilke opgaver jeg selv har og nok så vigtigt, hvilke opgaver mine kolleger har, så vi kan hjælpe hinanden. Og det er i orden at ringe til en mere erfaren kollega efter hjælp eller efter et godt råd. Telefonen bliver altid taget, og de giver sig tid til at give et ordentligt svar og kommer ud og hjælper mig, hvis det er nødvendigt. Når man bliver mødt ordentligt de første gange, man spørger, har man mod på at gøre det igen.

DSC 1265

Mette Wilson er en af fem yngre assistenter, der hovedsageligt arbejder med kvæg hos Dyrlægerne Univet.

Fastlagte faglige møder

Udover den daglige stuegang i forbindelse med den fælles frokost mødes personalet til faglige møder cirka hver fjortende dag.

- På møderne kan vi for eksempel blive orienteret om ny viden eller diskutere, hvordan vi skal tolke en ny medicinlovgivning, så vi ensretter vores behandling. Derudover har vi en åben dagsorden, hvor alle kan komme med input, siger Lars Dueholm.

Et eksempel kan være en dyrlæge, der har for mange rådgivningsaftaler.

- Det er måske ikke altid muligt at lave om på tingene her og nu. Nogle gange er det bare sådan, tingene er, men vi bliver lyttet til og bliver taget seriøst, og tingene bliver løst hen ad vejen, siger Mette Wilson.

Både Lars Dueholm og Mette Wilson oplever, at der på klinikken hersker en høj grad af åbenhed i forhold til at snakke om tingene, også hvis man laver en fejl.

- Her går Lars gerne forrest og fortæller om de fejl, han selv har lavet. Det skaber et trygt miljø, hvor det er ok at snakke om eventuelle fejl, siger Mette Wilson.

- Vi har også en aftale om, at vi skal være åbne om både de positive og negative ting, vi hører om hinanden. Roserne er selvsagt de nemme. Det kan være meget grænseoverskridende at aflevere en negativ kommentar til en kollega. Men vi taler om, hvordan man kan få det sagt på en god måde, og det er jo svært at forbedre sig, hvis man aldrig hører, hvis noget ikke fungerer, siger Lars Dueholm.

Vi har også en aftale om, at vi skal være åbne om både de positive og negative ting, vi hører om hinanden.

Lars Dueholm

Med til åbenheden hører også, at man kan tale om de eventuelle konflikter, der opstår med landmændene.

- Jeg bestræber mig på at lære assistenterne at håndtere konflikter på en måde, så begge parter føler sig forstået. Jeg kommer med forslag til, hvad man kan sige. Man skal altid prøve at forstå den landmand, man står overfor, og prøve at forstå, hvorfor han siger, som han gør. Han siger det jo ikke for at genere dyrlægen mest muligt. Han har typisk en anden dagsorden kørende inde i hovedet, og kan være presset af for meget arbejde, dårlig økonomi eller af ting i familien.

Sund arbejdsplads

Lars Dueholm og Mette Wilson er enige om, at de har en sund arbejdsplads. Det vidner de arbejdspladsvurderinger, klinikken selv laver, også om.

- Vi har en god periode, men for nogle år siden havde vi udfordringer med en kollega, der ikke trivedes med at have vagter og med en stressramt kollega. Vi har tilpasset os ved at ændre vores åbningstider på klinikken, så vi nu lukker klokken 16 i stedet for klokken 17, så man kan komme hjem i ordentlig tid, og vi har fået etableret et velfungerende vagtsamarbejde, så vagtbyrden ikke bliver så belastende, siger Lars Dueholm og fortsætter:

- Jeg interesserer mig for ledelse. Og så har jeg tænkt over tingene og taget meget udgangspunkt i, hvordan jeg selv gerne vil have, at min arbejdsdag skal være.

DSC 1267

Det er altid ok at spørge chefen.

Et af de tiltag, der har hjulpet Lars Dueholm i processen med at skabe en arbejdsplads med en høj grad af arbejdsglæde, er en fratrædelsessamtale, som administrationschefen står for.

- Her bliver man bedt om at fortælle, hvorfor man skifter job. Det er håbet, at man her får en mulighed for at sige, hvad man mener helt oprigtigt, og at vi kan lære af det.