Annonce Banner Banner Banner

Dyrlæge Thomas Bertelsen er modtager af årets 3R-pris

Dyreforsøg Modtageren af årets 3R-pris hædres for sit utrættelige arbejde for forsøgsdyrenes vilkår såvel internt som eksternt i forskningsverdenen. Gennem »Culture of Care« arbejder han på at skabe en kultur, der gøder jorden for fortsat fokus på 3R-arbejdet.

3R Prisen Foto Kimgranli 3

Det var en stolt Thomas Bertelsen, der modtog 3R-prisen for sit arbejde med at sikre forsøgsdyrene bedre vilkår.

© Stefan Granli
Nyhed

Danmarks 3R-Center uddelte vanen tro 3R-prisen til en person, som i særlig grad har gjort en indsats for de 3 R´er (replacement, reduktion og refinement) for forsøgsdyrene i Danmark. Det skete under det årlige 3R-symposium den 12. og 13. november 2019 i gjaldt om at sikre forsøgsdyrene bedre vilkår. Gennem sit engagement internt hos såvel sin forrige arbejdsplads Leo Pharma og nu hos Novo Nordisk, som eksternt i det danske forskningsmiljø, har hans ildhu præget udviklingen af 3R-principperne i Danmark. Således har han været aktiv i en række organisationer, blandt andet ESLAV, der er foreningen af forsøgsdyrsveterinærer i Europa. Han har også holdt mange foredrag for lægfolk, der var interesseret i at høre om forsøgsdyr og deres velfærd. Senest har Thomas Bertelsen kastet sig over »Culture of Care«, som han også forsøger at udbrede internationalt.

I sin takketale gav Thomas Bertelsen et oprids af de forandringer, der er sket de seneste cirka 30 år, hvor han har arbejdet med forsøgsdyrene. I forhold til dengang for 30 år siden er der i dag meget mere plads til at snakke om følelser og at sige fra, hvis der er dyreforsøg, som man ikke ønsker at medvirke til. Thomas Bertelsen modtog hæderen med stor glæde og en vis portion ydmyghed, og til DVT udtalte han efterfølgende:

- Det har selvfølgelig meget stor betydning for mig at blive anerkendt af mine »peers« for min indsats, og det er meget motiverende for mit fortsatte arbejde. Ligeledes er det vigtigt, at denne pris derved også er en anerkendelse af Novo Nordisks arbejde generelt indenfor forsøgsdyrsvelfærd og -etik. Det er min opfattelse, at jeg blandt andet har fået prisen pga. mit arbejde med Culture of Care, som er den kultur, der ligger til grund for, hvad vi tænker, og hvordan vi handler, samt hvordan vi samarbejder om at optimere dyrevelfærd for forsøgsdyr.

Culture of Care kan måske bedst oversættes til dansk med »omsorgskultur«, hvor forsøgsdyrenes velfærd er en integreret og naturlig del af det praktiske at arbejde med forsøgsdyrene – hvor der er plads til refleksion og eftertanke, når det gælder dyreetiske problemstillinger.

Hvordan ser Thomas Bertelsen på det fremtidige 3R-arbejde i Danmark?

- Det ultimative mål er selvfølgelig helt at kunne erstatte brugen af dyr til forskning og udvikling af lægemidler, som er den branche, jeg arbejder i. Jeg tror, at nye teknologier – eksempelvis organ-ona-chip – og øget brug af humane data og lignende metoder kombineret med computere med øget processeringskraft vil kunne bringe os frem mod dette mål.

Thomas tror dog ikke, at dette vil ske på én gang, men via mange små skridt i den rigtige retning, og han tilføjer:

- Tilsvarende kunne jeg også forestille mig, at de samme virkemidler vil kunne bidrage til mere skånsomme dyremodeller, således at vi generelt vil kunne se et fald i belastningsgraden af forsøgsdyrene.