Jens Laurits Larsen

Professor emeritus, dr.med.vet.