Tema: Transport af levende dyr

Når ulykken er ude

Dyretransport Forskere fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet har i samarbejde med Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet sat gang i et forskningsprojekt, der skal belyse de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af beredskabsindsatsen efter uheld med dyretransporter. De foreløbige resultater tyder på, at indsatslederne ønsker klarere kommunikation og mere uddannelse, mens dyrlægerne føler sig godt rustet til opgaven.

20170713 130647 L 3888X2592ma © Martin Ravn/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix
Interview

Danmark er et af de lande i EU, der transporterer flest produktionsdyr rundt på vejene. Og selvom ulykkesprocenten er lav, sker der ulykker med væltede køretøjer og rigtig mange dyr involveret. Uheldene kan have voldsomme konsekvenser for de involverede dyr og mennesker. Alligevel er der ikke megen forskning på området.

- Vi vil kortlægge og beskrive, hvilken proces, der bliver sat i gang, når ulykken sker og se, om der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på, så vi kan forbedre indsatsen ved kommende ulykker, siger biolog og postdoc Cecilie Kobek-Kjedager.

Hun er en af hovedkræfterne bag projektet, der er støttet økonomisk af Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd og forventes afsluttet med udgangen af 2023.

Lige nu er Cecilie Kobek-Kjedager i gang med at samle erfaringer fra de forskellige aktører, specielt indsatsledere fra Brand & Redning og dyrlæger. Det er indsatslederen fra redningsvæsenet, der har det overordnede ansvar i tæt samarbejde med indsatslederen fra politiet. De foreløbige resultater viser, hvor vigtigt det er med en klar kommunikation mellem indsatslederen og dyrlægen.

- De vil gerne sætte dyrlægen ind i opgaven på forhånd. Det drejer sig om helt praktiske spørgsmål såsom forventet ankomsttidspunkt, adgangsforhold til ulykkesstedet og hvor mange dyr, det drejer sig om. Afhængigt af hvor og hvornår ulykken er sket, kan det også være nødvendigt med politieskorte til dyrlægen.

Hurtig og effektiv indsats

Flere af indsatslederne fra Brand & Redning ønsker mere fokus på dyreredning under deres uddannelse og årlige træningsøvelser for at kunne levere en hurtig og effektiv indsats. Alle indsatslederne har ligeledes beskrevet, hvor vigtigt det er med assistance fra de rette fagpersoner. Det vil sige dyrlæger og slagteriarbejdere til at håndtere dyrene og vognmænd og chauffører, der ved noget om teknikken i lastbilerne. Med sparring fra disse ressourcepersoner kan indsatslederen vælge den bedste løsning til at frigøre dyrene uden at udsætte nogen af de involverede fagpersoner for fare.

En række dyrlæger har aktivt meldt sig til at stå til rådighed, hvis en ulykke skulle ske i deres område. Det er alle erfarne dyrlæger, der beskriver, at de føler sig godt rustet til opgaven.    

- Men selv om man er meget erfaren, viser de indsamlede erfaringer, at det opleves som en ny situation hver gang, og det kan være en voldsom oplevelse at være på et uheldssted. Det er endnu uafklaret, om der behov for en mere formaliseret debriefing rettet mod centrale aktører. Det vil vi kigge nærmere på, siger Cecilie Kobek-Kjedager.

Læring på tværs af grænser

Projektet involverer ligeledes udveksling af information med myndigheder og NGO’er i udvalgte EU-lande for at opnå gensidig læring og for at optimere indsatsen.

- Især Tyskland og Holland transporterer mange dyr. Så måske kan vi lære noget af dem, eller de kan lære noget af os. Måske har vi godt styr på det her i Danmark, og så er der en værdi i, at vi giver vores viden videre og prøver at harmonisere regler og kontrol i EU-landene. Generelt mangler der forskningsbaseret viden på området, og dette projekt er det første af sin art, siger Cecilie Kobek-Kjedager.