Lødig, lydhør, ligeværdig og livsvigtig dialog

Fagpolitik Både lokalt, nationalt og internationalt er en ligeværdig og livlig debatkultur livsvigtig for foreningslivet, for interessevaretagelsen og jo i høj grad også for demokratiet.

Leder

Dyrlægeforeningen er en stærk medlemsforening, som med sin brede faglighed rummer mange forskellige stemmer og har mange faglige og politiske interesser, som peger i forskellige retninger, men altid har kerne og udgangspunkt i den fælles uddannelse.

Det er et stærkt udgangspunkt og et stærkt ståsted, som kun de færreste foreninger kan matche. Det betyder også, at mødet mellem dyrlæger stort set i alle sammenhænge skaber en fælles dialog om de veterinærfaglige discipliner og vigtigheden af at passe på dyr og på hinandens faglige relevans og ekspertviden.

I den seneste tid har flere repræsentanter for Dyrlægeforeningens hovedbestyrelse besøgt lokalforeninger rundt om i landet og alle melder samstemmende tilbage, at deltagertallet er højt, engagementet stort og den konstruktive dialog værdifuld og horisontudvidende. I lokalforeningerne mødes dyrlæger på tværs af arbejdsområder og kandidatår og bidrager til det overordnede faglige sammenhold i Dyrlægeforeningen.

Det er her, der skabes forståelse for de meget forskellige arbejdsvilkår, som er gældende i de meget forskellige jobs, som dyrlæger varetager. Det kendskab og den respekt, som opstår, er også en kerneværdi og forudsætning for de opgaver, som DDD løbende løser igennem samarbejde med andre organisationer, offentlige myndigheder og igennem påvirkning af det politiske system i Danmark og internationalt.

Alle former for dialog skal bygge på en stor lydhørhed og en ligeværdig indstilling til samarbejde.

Det er DDDs erfaring og grundopfattelse, at alle former for dialog skal bygge på en stor lydhørhed og en ligeværdig indstilling til samarbejde. Det kræver ret ofte, at vi skal være rigtig gode til at lytte og tage bestik af situationens kompleksitet – og måske i mindre grad tordne frem med egen synsvinkel uden blik for andre problemstillinger og mulige kompromissøgende veje til at komme i mål med egne ønsker.

Dette er også en forudsætning i det internale samarbejde, som DDD indgår i. I den kommende tid er vi vært for flere møder med ligesindede partnere fra andre lande. Det gælder »Four-country meetings«, hvor DDD mødes med tyske, hollandske og franske kolleger, samt det Nordic-baltisk-samarbejde. Begge møder holdes i København, ligesom DDD deltager i FVEs (Federation of Veterinarians of Europe) General Assembly i London medio juni. Men også Naturmødet i Hirtshals og Folkemødet på Bornholm er begivenheder, som Dyrlægeforeningen deltager aktivt i som debattør og dialogsøgende gæst. Begivenheder, hvor vi skal promovere vores veterinærfaglige kompetencer, men også vores demokratiske sindelag og vilje til at skabe lydhørhed for de samfundsmæssige problemstillinger.

Både lokalt, nationalt og internationalt er en ligeværdig og livlig debatkultur livsvigtig for foreningslivet, for interessevaretagelsen og jo i høj grad også for demokratiet.

Så lad os derfor blive bedre til at tale hinanden op, støtte hinanden, finde flere muligheder end begrænsninger – og tage et medansvar for at løse de mange opgaver og udfordringer, som også har brug for et veterinærfagligt perspektiv. Der er masser af plads til flere folk i lokalforeninger og alle andre steder i DDD, så på foreningens vegne byder vi gerne op til dans.