Indimellem bokser vi over vores vægtklasse!

Leder

I slutningen af oktober brugte jeg en halv time med vores fødevareminister, Jacob Jensen. Det lyder ikke af meget (og tro mig – det føltes som endnu mindre), men at formanden for en forening på godt og vel 4.500 medlemmer gives audiens hos ministeren for at klæde ham på til de kommende forhandlinger om dyrevelfærd, det er altså en anerkendelse af vores fag.

Jeg havde tre hovedpunkter med vedrørende dyrevelfærd:

  • Ønske om, at de eksisterende lovrammer udnyttes i forbindelse med dyreværnssager, og at Fødevarestyrelsen sikres de fornødne ressourcer til at foretage kontroller og udøve sanktioner
  • Ønske om en specifik bekendtgørelse for dyr i naturplejeprojekter
  • Og endelige satte jeg fokus på sund avl.

Selvom dyrevelfærd ofte er i fokus, er det afgørende at sikre, at avlsmetoder ikke går på kompromis med dyrenes sundhed og trivsel. Ministeren blev opfordret til at trække på dyrlægernes ekspertise for at undgå gentagelse af fejl fra tidligere lovgivning samt fokusere på sund avl for alle dyrearter.

Endelig fik jeg lejlighed til at nævne veterinærlægemiddelforordningen, som har indskrænket dyrlægernes faglige råderum betydeligt. Det er en udfordring, som ikke blot påvirker dyrlægernes daglige arbejde, men også hæmmer muligheden for optimal behandling af dyr. Ministeren er bekendt med problematikken og har lovet en holdbar løsning. Dette er et vigtigt skridt mod at sikre, at danske dyrlæger fortsat kan yde den bedst mulige behandling, og at vi bevarer vores faglige råderum.

Det er dit og alle dine veterinærkollegaers hårde, samfundsgavnlige arbejde, der giver en sådan velvilje fra politikkens tinder!

En anden udfordring for vores daglige arbejde er manglen på en digital veterinær receptserver. DDD argumenterer for, at etableringen af en sådan server er afgørende for at forbedre kvaliteten og pålideligheden af data, især i lyset af fejlindberetningerne i VetStat. Ministeren har lovet at tage sagen op med Sundhedsministeren, da han anerkendte dens vigtige rolle i at sikre en mere effektiv og præcis monitorering af medicinforbruget i Danmark.

Jeg nævnte disse områder, da de er fundamentale for dyrlægernes evne til at udføre deres arbejde på en måde, der tjener både dyr og samfund. Derfor er det afgørende, at politikerne anerkender og prioriterer disse områder. Samarbejdet mellem dyrlæger og politikere er essentielt for at sikre, at lovgivningen og reguleringen understøtter dyrlægernes vigtige rolle i samfundet for derved at sikre optimal sundhed og trivsel for både dyr og mennesker.

Ministeren noterede flittigt og spurgte ind for at sikre sig, at han havde forstået alle mine input korrekt.

Det var ikke uden en vis standsstolthed jeg forlod ministeren. Så giv dig selv et ordentligt skulderklap! Det er dit og alle dine veterinærkollegaers hårde, samfundsgavnlige arbejde, der giver en sådan velvilje fra politikkens tinder!