Tæt på hovedbestyrelsens medlemmer: John Haugegaard

Fagpolitik Hvem er de, og hvad vil de? I en portrætserie spørger vi hovedbestyrelsens medlemmer – mød denne gang John Haugegaard, formand for Faggruppe Svin.

Interview

Hvorfor er du gået ind i det politiske arbejde i Dyrlægeforeningen?

Jeg synes, det er afgørende, at DDD er med i forhandlingerne om de forhold, der har betydning for vores hverdag, og som sætter rammerne for rådgivningsarbejdet i besætningerne, den praksisrelevante forskning og samarbejdet med myndighederne om at lede svineproduktionen i en retning, hvor vi bevarer en legitimitet politisk såvel som folkeligt.

Prøv at sætte ord på nogle af de vigtige opgaver/sager, som du gerne vil være med til ændre?

I en sætning må det blive »fagligheden skal styre rådgivningen«. Hidtidige veterinærforlig og politiske målsætninger om fx lav dødelighed, bedre velfærd og reduceret antibiotikaforbrug er blevet alt for detailstyrende i forhold til at kunne udføre et ordentligt stykke fagligt arbejde i svinebesætningerne. Man får nærmest fornemmelsen af, at fokus er langt mere rettet mod at sikre, at gældende regler efterleves, end at der er rum for at arbejde med tingene i besætningerne. Jeg er helt med på, at der skal være mulighed for at kontrollere, at tingene foregår ordentligt ude i besætningerne og i rådgivningssituationen, men det kan ikke nytte, at »den tilladte« faglighed er styret af, hvad der kan beskrives i en paragraf. Virkeligheden i besætningerne er langt mere kompleks end det. »Diseases of Swine« er en bog på 1.100 tætskrevne sider, ikke et kompendium på få sider, som bilagene til lov om rådgivningsaftaler ellers kunne antyde.

Hvilke resultater har du været medvirkende til at skabe?

Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg havde været med til at forhindre en forceret afvikling af minkavlen i Danmark. Det var den opgave, jeg blev kastet hovedkulds ind i få dage efter min entre i HB, og som alle ved, lykkedes det ikke at få vores budskaber til at have betydning for de politiske beslutninger. Så det må blive andre og lidt mere beskedne aftryk jeg vil nævne: På årsmødet 2021 var Faggruppe Svin sammen med Faggruppe Kvæg værter for en temadag om dyrlægens engagement i bæredygtighedsdagsordenen, som jeg tror, er meget vigtig, at vi blander os i. I samarbejde med faggruppebestyrelsen er vi gået i gang med at kigge på vores dyrevelfærdspapir med det formål at skrive det sammen til et bæredygtighedspapir set fra dyrlægens perspektiv. Personligt er det, som jeg har fundet mest spændende i min korte tid i arbejdet, at være medudvikler af dyrlægeforeningens zoonosepapir, som sætter spotlight på One Health og dyrlægers rolle heri.

Du har sammen med resten af HB sat en ny kurs for DDD – hvad håber du, den nye grundfortælling kan bidrage med?

Samarbejdet med et par andre HB-medlemmer om udvikling af zoonosepapiret har vist, at det er virkelig frugtbart, når vi fra forskellige vinkler af dyrlægefaget sætter os sammen og arbejder fagligt med tingene. Det er for mig at se selve indholdet i grundfortællingen, at vi i et 360 grader-perspektiv kan fastholde dyrlægers vigtige rolle i løsningen af denne verdens problemer og styrke hinanden i de forskellige grene af fagområderne.

Hvordan har det ændret dit syn på Dyrlægeforeningen, at du selv er blevet politisk aktiv?

Jeg har ikke tidligere været så bevidst omkring, hvor megen taleret og dermed indflydelse det er muligt at få, både hos politikere og især hos myndigheder, når man har en etableret og duelig forening som DDD som fundament. Mit syn på Dyrlægeforeningen har været, at den nogle gange er for usynlig og for forsigtig for en utålmodig sjæl som min, men jeg har måttet erkende, at det er den forsigtighed, som gør, at vi kan bevare en legitimitet som partner for udvikling sammen med Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og andre myndigheder, og at de ting, vi så siger og gør, dem bliver der rent faktisk lyttet til – også selvom vi ikke altid får ret i den højere politiske dagsorden.