Politik er vigtig!

Leder

I Dyrlægeforeningen bruger vi mange ressourcer på det politiske arbejde og hvorfor egentlig? Vi er en relativt lille forening, som vores medlemmers brede faglighed og arbejdsområder til trods dækker et relativt lille segment af arbejdsmarkedet – så burde ressourcerne ikke reserveres 100 procent til medlemsfokus?

Jeg og vi som forening anser det politiske arbejde som værende en uvurderlig del af medlemshjælpen. For selvom dyrlægestanden er lille, spiller den en ansvarsfuld og omsiggribende rolle både i det danske samfund og internationalt. Sammenholdt med vores arbejdsområder, som jo ofte er blandt de mest regulerede, gør det os til en ekstremt udsat gruppe i forhold til både national og international lovgivning.

Netop derfor er det politiske arbejde af allerstørste vigtighed for os dyrlæger. Vi arbejder hele tiden på at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dyrlægernes arbejdsliv og det veterinære fag. Det gør vi, hvad enten vi deltager i arbejdet i FVE (Federation of Veterinarians of Europe), er til stede på Folkemødet, giver høringssvar på veterinære spørgsmål eller arbejder tæt sammen med myndigheder, andre organisationer (ingen nævnt, ingen glemt), uddannelsesinstitutioner og mange andre.

Vi arbejder hele tiden på at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dyrlægernes arbejdsliv og det veterinære fag.

Som lille forening er det ganske enkelt livsnødvendigt at skabe et netværk af samarbejdspartnere, med hvem vi deler værdier og mål. Det er alt sammen en del af arbejdet med at sikre dyr og dyrlægers vilkår på både langt og kort sigt. DDD er dyrlægernes fælles stemme og taler både medlemmernes og dyrenes sag.

I tillæg ser vi også det politiske arbejde som værende en demokratisk pligt. For den viden og faglighed, vi besidder som dyrlæger, er en uundværlig del af vejen mod bedre velfærd, et grønnere, sundere og bedre samfund for både dyr, mennesker og natur.

Til slut vil jeg bare ønske rigtig god sommer til dig og dine og minde om at sætte kryds i kalenderen den 5.-7. oktober, hvor der venter et spændende fagligt program på det kommende årsmøde i Odense – og samtidig kan du bruge din demokratiske stemmeret på generalforsamlingerne i din forening.