Tæt på hovedbestyrelsens medlemmer: Mette Rørbeck Gantzhorn

Fagpolitik Hvem er de, og hvad vil de? I en portrætserie spørger vi hovedbestyrelsens medlemmer – mød denne gang Mette Rørbaek Gantzhorn, formand for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed.

COLOURBOX2502561 © Colourbox
Interview

Hvorfor er du gået ind i det politiske arbejde i Dyrlægeforeningen?

Oprindeligt var det for at have en større repræsentation af ph.d.-studerende i foreningen. Jeg er »blevet hængende«, fordi jeg gerne vil bidrage til at gøre DDDs arbejde mere synligt og styrke samarbejdet på tværs af organisationen.

Prøv at sætte ord på nogle af de vigtige opgaver/sager, som du gerne vil være med til ændre.

De senere år har mit hovedfokus været på det gode samarbejde på tværs af faggrupper. Samarbejdet bygger på respekt og forståelse og fokus på One Health – særligt i forhold til dyrlægernes vigtige rolle i kontrol og bekæmpelse af zoonoser.

Hvilke resultater har du været medvirkende til at skabe?

Det er blevet til en hel del gennem årene. Jeg har blandt andet været med til at udvikle VAFUs kompetencevideoer for år tilbage og var også med – lidt på sidelinjen i forbindelse med omstruktureringen i DDD. Inden for de seneste par år har jeg været en del af arbejdet med den styrkede grundfortælling, jeg har arbejdet med kontingentomlægningen og senest udarbejdelsen af DDDs nye politikpapir om zoonoser – som er lige på trapperne.

Du har sammen med resten af HB sat en ny kurs for DDD – hvad håber du, den nye grundfortælling kan bidrage med?

Jeg håber, at den styrkede grundfortælling kan være med til at gøre det synligt, hvordan DDD »kan noget« for alle dyrlæger – uanset hvor man er ansat, om man er studerende eller pensionist. Derudover håber jeg, at grundfortællingen kan være med til at styrke standsfølelsen, og det fællesskab vi har qua uddannelsen – at vi står stærkere sammen med DDD som vores enhedsforening.

Hvordan har det ændret dit syn på Dyrlægeforeningen, at du selv er blevet politisk aktiv?

Jeg har set, at der foregår meget mere »bagved«, end det man ser, og at der er et kæmpe stykke arbejde bag selv »små sejre«.