Alsidig og praktisk anlagt dansk dyrlæge er nyt bestyrelsesmedlem i FVE

Fagpolitik Bestyrelsen for Federation of Veterinarians of Europe (FVE) blev for nylig styrket med en stærk dansk profil, da dyrlæge Mette Uldahl blev valgt ind i bestyrelsen, som består af yderligere fire veterinærfaglige repræsentanter fra henholdsvis Holland, Frankrig, Tyskland og Polen.

MU Beskåret (2)
Interview

Mette Uldahl er den eneste kvinde i bestyrelsen. Hun repræsenterer Den Danske Dyrlægeforening, og hun vil arbejder for at præge sine europæiske kollegaer med et stærkt værdisæt og tilsvarende visioner, ligesom hun vil arbejde for, at kollegaer i de nordiske og baltisk lande får en stærk stemme i den europæiske paraplyorganisation FVE, som består af veterinære organisationer fra i alt 39 europæiske lande.

- Jeg er helt enormt glad for, at vi nu har Mette Uldahl ved roret i det europæiske samarbejde og på den måde kan være med til at markere danske dyrlægers høje faglighed, fremsynethed og vilje til at innovere og tage fat store agendaer og udfordringer. Mettes mange kompetencer og dybe faglighed vil få en stor betydning. Det er jeg overbevist om, siger Hanne Knude Palshof, formand for DDD om valget af Mette Uldahl til bestyrelsen.

Store ambitioner og stærk faglighed

Ingen tvivl om, at Mette Uldall er en ambitiøs kvinde, som gerne vil øve indflydelse og gøre en forskel. Hun har en klar målsætning om at bidrage til at ting bliver bedre, at samarbejde bygger på et solidt fundament og helt overordnet, at dyrlæger hele tiden lærer af hinanden i en tillidsfuld atmosfære, hvor alle gør sig umage for at levere høj kvalitet.

Jeg er nok sådan en rolig feminist, som er ret praktisk anlagt og kan lide, at ting fungerer godt i den virkelige verden.

Mette Uldahl hylder det gode samarbejde og ser et stort potentiale i at styrke relationen til fagfæller på tværs af Europa. Ligesom styrket samarbejde også er en vigtig del af hendes arbejdsfelt i hendes egen praksis, Vejle Hestepraksis, og i de mange sammenhænge, hvor hun ellers udfolder sin store arbejdskapacitet, herunder en række forskningsbaserede projekter i samarbejde med amerikanske og engelske veterinærfaglige kollegaer tilknyttet universiteter.

Mette Uldahls entusiasme og arbejdsdisciplin skinner igennem alt, hvad hun fortæller og forklarer om sine visioner og ønsker til den veterinærfaglige udvikling i Danmark og på europæisk plan. Hendes energi og tilgang er smittende, og her er absolut ingen tendens til at springe over noget lavt gærde eller snyde på en imaginær vægt. Om sin tilgang til arbejdsopgaver, udfordringer og om sig selv siger Mette ganske ydmygt;

- Jeg er nok sådan en rolig feminist, som er ret praktisk anlagt og kan lide, at ting fungerer godt i den virkelige verden. Jeg har klart en tendens til at få øje på mønstre, måske mere end følelser, og så er jeg meget drevet af, at tiltag skal bygge på evidens og data – og kan stå på mål for kritik, understreger hun beredvilligt og parat til at gå i dialog med fagfæller.

Mette Uldahl er fortsat klinikejer af Vejle Hestepraksis, hvor hun arbejder med udvalgte problemer hos rideheste og overordnet management i særlige hestebesætninger i samarbejde med andre kolleger i praksis.

Mette Fve © Privat

Mette Uldahl er også fagdyrlæge og arbejder parallelt som konsulent for Dansk Ride Forbund, samt en række internationale fora og organisationer. Desuden har Mette Uldahl allerede mange års erfaring fra internationalt organisationsarbejde, da hun er formand for  hestedyrlægernes organisation FEEVA og fortsat er medlem af FVEs arbejdsgruppe for dyrevelfærd. Og så har hun en stor interesse for lovgivning relateret til veterinærmedicin.

Sætter Danmark på landkortet

Den nye bestyrelse i FVE har endnu ikke holdt sit første bestyrelsesmøde, men Mette Uldahl har allerede gjort sig en del tanker om, hvad hun gerne vil byde ind med, og hvor hun kan se en særlig dansk vinkel.

- Jeg skal være lidt forsigtig med at udbasunere en programerklæring, men jeg vil meget gerne hejse flaget for dyrevelfærd som en vigtig agenda, men også bæredygtighed, diversitet og mental sundhed er emner, som jeg mener, at vi i FVE bør arbejde strategisk med. Mange unge har ondt i arbejdslivet og har svært ved at få klinik og hjemmeliv til at falde i hak på den gode måde. Vi skal finde nogle måder at sikre bedre trivsel, mere arbejdsglæde og mere stabilitet, siger hun forsigtigt om de udfordringer og løsningsforslag, som uden tvivl vil blive drøftet i den nye bestyrelse.

Jeg er ikke i tvivl om, at det giver en masse faglig indsigt at sidde på en central post i FVE.

Det er naturligvis oplagt at stille Mette Uldahl spørgsmålet om, hvad Danmark får ud af den slags internationalt samarbejde, som FVE – den europæiske sammenslutning af dyrlægeforeninger – bidrager med. Og her henviser hun uden at blinke til den store indsats, som for få måneder siden blev iværksat på tværs af flere lande og organisationer, for sammen at lægge afstand til et alt for restriktivt EU-forbud mod brug af visse antibiotika til dyr.

- Det var et meget imponerende fagligt og politisk arbejde, som blev mobiliseret. Her satte FVE sig i spidsen for at lægge maksimalt pres på Europa-Kommissionen. De store foreninger i Tyskland og England spillede sammen, og det endte jo helt fantastisk med, at forslaget blev stemt ned, fortæller Mette Uldahl begejstret om det samarbejde, som virkelig viste den gennemslagskraft, som er vigtig at nære og kultivere igennem FVE og andre væsentlige og indflydelsesrige foreninger, hvor der er høj faglighed til stede.

På Den Danske Dyrlægeforenings website ligger en del artikler om sagen sammen med høringssvar, protestskrivelser og støtteerklæringer, som samlet set og på rekordtid resulterede i, at forslaget blev nedstemt i EU-Parlamentet.

- Eksemplet fra forsommeren, hvor FVE stillede sig i spidsen for et politisk og fagligt begrundet modpres, viser med al tydelighed, hvorfor DDD skal være med i sådanne samarbejder, og hvorfor det er vigtigt for et lille land som Danmark at være godt forankret og have stærke relationer, siger Hanne Knude Palshof som begrundelse for dyrlægeforeningens aktive deltagelse i FVE.

Og om sine kommende arbejdsopgaver tilføjer Mette Uldahl:

- Jeg er ikke i tvivl om, at det giver en masse faglig indsigt at sidde på en central post i FVE. Og at vi kan påvirke beslutninger på dyrlægers arbejdsområde. Men vi er også en ekstremt alsidig gruppe, som arbejder på meget forskellige vilkår og med en meget bred faglighed. Det vil jeg gøre mig stor umage med at huske som bestyrelsesmedlem. Og jeg vil gøre mig stor umage med at repræsentere den veterinære faglighed grundigt og databaseret, lover Mette Uldahl afslutningsvis.