Tæt på hovedbestyrelsens medlemmer: Ida Thøfner

Fagpolitik Hvem er de, og hvad vil de? I en portrætserie spørger vi hovedbestyrelsens medlemmer – mød denne gang Ida Thøfner, næstformand for Faggruppe Biomedicin.

COLOURBOX2502561 © Colourbox
Interview

Hvorfor er du gået ind i det politiske arbejde i Dyrlægeforeningen?

Jeg håber, at jeg udover mit arbejde med at uddanne vores dyrlæger, kan bidrage med indspark og information fra forskningsverdenen. I mit forskningsarbejde er der en skøn blanding af både ren veterinær forskning og mere basal life science og One Health-forskning indenfor mikrobiologi. Det betyder, at jeg har en stor berøringsflade i både universitetsverdenen og med  samarbejdspartnere fra industrien. Jeg håber, at jeg kan være en slags bindeled til universitets- og forskningsverdenen.

Prøv at sætte ord på nogle af de vigtige opgaver/sager, som du gerne vil være med til ændre.

Vi er som danske dyrlæger rigtig godt klædt på til at løfte biomedicinske opgaver inden for både life science og One Health. Vi har som dyrlæger super gode kompetencer, som vi kan tilføre i disse miljøer med mange forskellige interesser. Tilsyneladende er der bare ikke den store viden om, hvad vi konkret kan byde ind med. Det gælder både politisk, i industrien og til dels inden for vores egne rækker. Jeg ønsker, at vi kan få skabt et godt fagligt fællesskab for dyrlæger i biomedicinsektoren.

Hvilke resultater har du været medvirkende til at skabe?

Jeg har lige begyndt mit politiske arbejde i Faggruppe Biomedicin, midt i COVID-19-pandemien. Dette har så betydet, at jeg ikke har haft de store muligheder for at være med til at skabe de helt store resultater endnu.

Du har sammen med resten af HB sat en ny kurs for DDD – hvad håber, du den nye grundfortælling kan bidrage med?

Som nævnt ovenfor, så har dyrlægers beskæftigelse inden for både life science og One Health ikke haft den store bevågenhed, selvom vi er en del, der arbejder i disse brancher. Jeg er meget glad for, at dette ben nu har fået mere opmærksomhed. Det bliver så godt at få et øget fokus på disse områder, så medlemmer med biomedicinske interesser og/eller beskæftigelse kan få faglige input af god kvalitet.