Arbejdet fortsætter

DDD Coronasituationen aflyste generalforsamlingerne i DDD, men arbejdet i foreningen fortsætter. Og det ligger nu fast, at generalforsamlingerne holdes 12.-13. marts næste år.

HB Samlet

Vi ses til marts. Hilsen fra DDDs hovedbestyrelse. Fra højre: Hanne Knude Palshof, Mette Rørbæk Gantzhorn, Kenneth Engelund Lassen, Lærke Boye Astrup, Helle Slot, Anna-Marie Niemann Christensen, Ken Steen Pedersen, Steen Bo Larsen, Ida Tingman Møller, Christine Fossing, Anders Permin og gemt bagved Mikkel Hammer Hannesbo.

Referat

- Coronakrisen forhindrede, at vi kunne gennemføre årsmødet, og desværre var det nødvendigt i sidste øjeblik også at aflyse generalforsamlingerne, men vi kommer ikke til at snyde medlemmerne for nogle visioner og nogle arbejdsplaner for, hvad vi vil arbejde med i det næste halve år.

Det sagde DDDs formand, Hanne Knude Palshof, da hovedbestyrelsen var samlet til bestyrelsesmøde fredag den 2. oktober på Hotel Nyborg Strand.

Også bestyrelserne for ADO, DA og faggrupper havde glædet sig til at møde medlemmerne i Nyborg og til at fortælle om de mange aktiviteter og initiativer, der er sat i søen og er undervejs.

Et af de emner, der stod højt på hovedbestyrelsens generalforsamlingsdagsorden, er arbejdet med DDDs styrkede grundfortælling, der skal være med til at skærpe retningen for arbejdet i DDD, skabe fælles udvikling og et klarere billede i omverdenen af, hvem DDD er. (Du kan læse mere om grundfortællingen her).

Udpluk fra hovedbestyrelsesmødet

Hovedbestyrelsen har været i gang med se på, hvordan DA/ADO og faggrupperne belastes af træk i foreningens sekretariat. Et træk som fremkommer, når en sektion køber sekretariatshjælp på timebasis. Regnskaberne har vist, at der er et behov for en klarere opgørelse og opdeling af disse udgifter.

Hovedbestyrelsen har gennem et stykke tid også arbejdet med et politikpapir om dyrlægers anvendelse af veterinær telemedicin i Danmark. Baggrunden for politikpapiret er, at anvendelsen af telemedicin er stigende inden for humansektoren, og samme trend ses nu også inden for veterinærmedicin. Politikpapiret blev godkendt og kan hentes på her.

»Det ville vi blandt meget andet fortælle om på generalforsamlingerne«

Mette Rørbæk Gantzhorn, formand for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed:
Jeg ville have fortalt om vores vellykkede arrangement med fokus på etik og aflivning, som samlede 174 studerende. Vi har også fokus på transport af dyr - herunder transportegnethed. Vi har haft kontakt og dialog med Fødevarestyrelsen både om lange transporter af levende dyr, men også i forbindelse med vurdering af transportegnethed, hvor der er frustration over, at vurderingerne ikke er ens mellem forskellige dyrlæger. Faggruppen deltager derfor i planlægningen af et kursus for både praktiserende dyrlæger og kødkontrollens dyrlæger. Kurset udskydes på grund af coronasituationen. Jeg ville også have fortalt lidt om, at vi forsøger at kommunikere mere om vores aktiviteter – blandt andet vil vi forsøge at komme mere »ud« i Nyhedsbrevet.

Anders Permin, formand for Faggruppe Biomedicin:

Jeg ville have fortalt om vores politiske arbejde, hvor vi planlægger at tage kontakt til forskningsordførere i de enkelte politiske partier med det formål at fortælle om dyrlægens kompetencer og rolle i forskningen og inden for hele life science-området. Jeg ville også fortælle om vores besøg hos Medicon Valley Alliance og om, hvor relevant dyrlægers uddannelse er i forhold til biotek-, medico- og pharmaområdet. Derudover ville jeg sætte fokus på innovation, så vi kan åbne for, hvor mange fantastiske muligheder der er indenfor veterinærfaget.

Birdtable. Som et fast punkt på dagsordenen begynder DDDs hovedbestyrelsemøde med birdtable, hvor faggruppeformændene og formændene fra ADO og DA samt VMFs repræsentant giver en aktuel orientering.
Flere af faggrupperne holdt bestyrelsesmøde i forlængelse af formiddagens møde i hovedbestyrelsen - her bestyrelsen for Faggruppe Familiedyr.
Bestyrelsen for Faggruppe Heste havde blandt andet den reviderede handelsattest på dagsordenen og CEM-udbruddet i islandske heste.
Bestyrelsen for Faggruppen Svin. John Hangegaard (bagerst) er opstillet som ny formand, når Ken Steen Pedersen forlader posten til marts 2021.
Årsmøde 2021. DDDs årsmøde i 2021 holdes i dagene fra fredag den 8. oktober til lørdag den 9. oktober. Programmet bliver delvis det samme som oprindeligt planlagt i år – og derudover omfatter programmet »næste års« ordinære generalforsamlinger i DDD.

Kenneth Engelund Lassen, formand for Faggruppe Heste:
Et af de store emner, jeg ville fortælle om, ville have været endnu et sygdomsbrud i hesteverdenen, som tydeliggjorde vigtigheden af gode relationer i hestebranchen. Nemlig CEM blandt hovedsageligt islandske heste - et arbejde, som vi arbejder videre med frem mod generalforsamlingen i marts, hvor vi så vil kunne fremlægge den fremtidig model og løsning.

Ken Steen Pedersen, formand for Faggruppe Svin:
Vi ville have fortalt, om den nye fagdyrlægeuddannelse for svin og vores medvirken til udarbejdelse af en PRRS-vejledning.

Helle Slot, formand for Faggruppe Kvæg:
Jeg ville have fortalt om vores store kampagne »Klovens år«, der er et initiativ, der skal forbedre klovsundhed og dermed velfærd for malkekøerne i løbet af de næste år. Herudover ville jeg også fortælle om vores arbejde med at få flere nye produktionsdyrlæger. Vi støtter de studerende, som vil i praktik og prøver at promovere, at man som produktionsdyrlæge både arbejder med  besætningsproblematikker, men også enkeltdyrsbehandling, og at arbejdstiderne kan forenes med familieliv. Og derudover er der Veterinærforlig 4, hvor vi har fokus på, at dyrlæger skal have en spændende hverdag, hvor vi bruger vores faglighed.

Christine Fossing, formand for Faggruppe Familiedyr:
Jeg ville blandt andet have fortalt om status for ISO Dyrlægen i Norge, hvor langt vi er i arbejdet med BOAS og arbejdet med katte, herunder brachycephale kattes sundhed, vildkatte og Kattens Uge.