Tema: DDD i 175 år

Kære Dyrlægeforening

Leder

Tillykke med dine 175 år! Det er virkelig en bemærkelsesværdig bedrift for en organisation at holde stand gennem så mange årtier. Det kræver en konstant vilje til at tilpasse sig og følge med samfundets udvikling, og du har klaret det med bravour.

I løbet af de sidste 175 år har samfundet oplevet en utrolig transformation. Da du så dagens lys i Restauratør Vincents lokaler på Kongens Nytorv, var der stadigvæk 27 år til, Alexander Graham Bell opfandt telefonen. Alligevel har du fra starten dannet ramme om dyrlægers rolle i samfundet og givet os et fælles ståsted, hvorfra vi kunne udvikle os og vores rolle.

Fra at sikre dyrlægers rettigheder, da de tog sig af kongens og militærets heste, har du stået os bi, mens vi blev til de produktionsdyrsdyrlæger, som har udgjort en vigtig faktor for udviklingen af landbruget de sidste 100 år – og muliggjorde skiftet fra små landbrug med forskelllige slags dyr til store industrialiserede landbrug med højt specialiseret produktion.

Hele fødevareområdet har du også favnet, da dyrlægerne ligeledes gjorde det til deres. Fødevaresikkerheden er grundlaget for landbrugets succes, og her har dyrlæger været grundstenen i One Health-konceptet, der i dag spiller en uundværlig rolle indenfor både folke-, dyre- og miljøsundhed.

Men du har ikke kun formået at tilpasse dig i landbruget. Du var med, da familiedyrsområdet begyndte at blomstre i 70’erne og har set den voldsomme udvikling, området har gennemgået siden.

Endelig har dyrlæger de sidste 50 år også formået at komme ind på life science-området. Nogle af Danmarkshistoriens største erhvervssuccesser beror sig på dine medlemmers faglighed, og hele den danske gren af Mecidon Valley Alliance-succen er også infiltreret af dyrlæger.

Du er taktfast og visionsfyldt, gået fra at være en ren fagforening for hestedyrlæger til at blive en dynamisk branche- og interesseorganisation, der omfavner alle aspekter af dyrlægeprofessionen.

Endnu engang, tillykke med din 175-års fødselsdag!

Du kan dog ikke hvile på laurbærrene! Verden forandrer sig hurtigere end nogensinde før, og du – og vi, der ordner din daglige drift – skal fortsat holde os skarpt for øje, at vores formål er at forblive relevante og støttende for vores medlemmer i alle aspekter af deres karriere. Det kræver noget af os som forening, men med 175 år bag os står vi stærkere end nogensinde. Jeg er sikker på, at vi kan fortsætte med at stå sammen og forme fremtiden for dyrlægeprofessionen i mindst 175 år mere.

Endnu engang, tillykke med din 175-års fødselsdag! Lad os fejre vores fortid og se optimistisk fremad mod vores fælles fremtid.