En ny, styrket fortælling om DDD

DDD Med en ny grundfortælling har hovedbestyrelsen gravet sig ind til kernen af Dyrlægeforeningen og gentænkt udviklingsmuligheder, ambitioner og visioner, der skal drive DDD frem.

Interview

Lige siden stabsdyrlæge Ringheim i 1849 tog initiativ til at samle datidens dyrlæger i Den Danske Dyrlægeforening, har DDDs medlemmer holdt sammen og fundet løsninger til gavn for det fælles bedste. Kigger man tilbage i den svundne tid, ser man også en forening, der har formået at bevæge sig velovervejet og sikkert mod nye tider i takt med medlemmernes ønsker og behov. Sådan er det stadig anno 2020.

Hovedbestyrelsen har taget bestik af den seneste medlemsundersøgelse fra 2019, der udstak pejlemærkerne for, hvor medlemmerne ønsker, at DDD skal bevæge sig hen. Blandt andet var der ønsker til, at DDD bliver mere synlig, tager kredit for sit gode arbejde og resultater, øger sit fokus på nogle nye områder og kommunikerer mere nærværende og tidssvarende til medlemmerne og i offentligheden.

Tilbagemeldingerne fra medlemmerne satte gang i en proces, hvor hovedbestyrelsen har kigget indad, fordi der var et fundamentalt behov for at justere kursen for arbejdet i foreningen.

Fem udviklingspunkter

 1. En klar og mere synlig italesættelse af formål, mærkesager og sejre
 2. Mere offensiv og tilpasset medlemskommunikation med forbedret timing
 3. En bredere favn – gennem:
  a) Et øget fokus på biotek, pharma me dico, life science, teknologi og forskning
  b) En styrket praksis for at indbefatte yngre samt kommende medlemmers behov.
 4. Optimering af nyhedsflowet og de faglige kanaler for øget synlighed og relevans for
  medlemmer, interessenter og offentligheden
 5. Løbende italesættelse af enhedsforeningen og vores unikke, tætte og stærke fællesskab.

Kommunikation og handling skal følges ad

Efter trekvart år i arbejdstøjet er hovedbestyrelsen nu klar med en plan for, hvor DDD skal hen, og de redskaber, der skal bane vejen dertil. Processen har været drevet i samspil med ADOs bestyrelse, DA, sekretariatet og Marta Karolina Olsen, CBM Consult, der er tovholder på projektet. I hele forløbet har det været vigtigt for hovedbestyrelsen ikke bare at involvere interne interessenter, men også medlemmer, som har deltaget i interviews og brugertest.

Resultatet af arbejdet er DDDs nye grundfortælling, der som en løftestang skal hjælpe med at skærpe retningen for arbejdet i DDD. Målet er:

 • At komme tættere på medlemmerne og med større relevans
 • At skabe fornyelse, styrket position og bedre image.

Det er målet, at forandring skabes gennem sprog, tankesæt, retning og handling. Implementeringen af grundfortællingen er derfor at få nogle brugbare værktøjer, som bestyrelser og sekretariatet kan arbejde med.

- Ord og handling skal følges ad, hvis den nye grundfortælling skal skabe synlig værdi for medlemmerne. Det handler blandt andet om, at vi klart og tydeligt skal italesætte formål, mærkesager og sejre. Vi har et stort bagkatalog af resultater, og det skal vi have frem i lyset, så vi får et klarere billede i omverdenen af, hvem Den Danske Dyrlægeforening er, siger DDDs formand Hanne Knude Palshof og tilføjer:

- Jeg er stolt af DDDs nye grundfortælling, hvor vi har indkredset vores DNA og gentænkt, hvad det er, vi vil med DDD. Det er klare og ambitiøse pejlemærker, der skal binde os sammen og gøre os endnu stærkere.

Næste skridt er nu at få implementeret den nye grundfortælling. Det skal blandt andet ske med en opdateret kommunikationsstrategi, en styrket kanalstrategi og en konkret handleplan for, hvilke initiativer vi skal sættes i værk 2020-2022. Vi er i fuld gang med dette arbejde, og jeg nærer store forhåbninger til, at den nye grundfortælling er det redskab, der skal drive os frem og være med til at sikre gode jobs til dyrlæger, et stærkt sammenhold og en stemme i samfundet.