En forandret verden, men dog et godt arbejdsklima i klinisk praksis

Leder

Lige nu sidder vi alle midt i en virkelighed, ingen havde kunnet forestille sig for en måned siden. Det kan føles som lidt uvirkeligt at tale om ting, der foregik »før coronakrisen«. Ikke desto mindre skal du i dette blad lægge mærke til trivselsundersøgelsen, som Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening gennemførte for nylig.

Undersøgelsens hovedkonklusion viser, at der er generel stor arbejdsglæde i dyrlægepraksis, både blandt ansatte og virksomhedsejere. Samlet set har 785 respondenter deltaget i undersøgelsen. Tallet inkluderer både virksomhedsejere, ansatte dyrlæger, veterinærsygeplejersker, elever, administrative medarbejdere og »andet«. I det lys er svarprocenten lav, men det er et godt udgangspunkt for at måle trivslen i klinisk praksis.

Graver man lidt ned i besvarelserne, er det kendetegnende, at både praksisejere og ansatte dyrlæger er stolte over deres indsats og mener, de ud fylder en vigtig funktion. De er på den anden side også enige om, at det kniber med at opnå sammenhæng mellem opgavemængde og ressourcer, og begge grupper giver bundkarakter til spørgsmålet: »Jeg har mulighed for at fokusere på mine opgaver og bliver sjældent forstyrret«. Vel i bund og grund et spørgsmål, de fleste nikker genkendende til.

I det lys er svarprocenten lav, men det er et godt udgangspunkt for at måle trivslen i klinisk praksis.

Vedvarende ubalance i opgavemængden og de ressourcer, der er til rådighed, kan nemt føre til stress og mistrivsel i på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver er opmærksom på problemet, og her er DAs trivselsundersøgelse en god hjælp.

Undersøgelsen peger også på, at den interne kommunikation på arbejdspladsen er vanskelig, og det er et punkt, der skal sættes fokus på i fremtiden. Der er ifølge undersøgelsen mangel på åbenhed og for meget bagtalelse.

Det er første gang DA gennemfører en så omfattende trivselsundersøgelse. Der er bestemt områder, som kan forbedres og arbejdes med, men generelt er klinisk praksis kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø.

Siden denne undersøgelse er gennemført, er verden en anden. Den alvorlige situation omkring COVID19 udvikler sig dag for dag og har sat hele vores samfund under pres. Vi må stå sammen i den svære tid.

På hjemmesiden har vi samlet information om, hvad coronavirus kan betyde for dig og din arbejdssituation - både hvis du er ansat dyrlæge og virksomhedsejer. Vi håber, du kan finde det, du søger, ellers er du velkommen til at kontakte undertegnede eller sekretariatet.

Læs mere om trivselsundersøgelsen.