Jul, nærvær og en særlig gave til dyrlæger

Anmeldepligt Som dyrlæger har vi fået en særlig gave, nemlig vores uddannelse og veterinære autorisation. Det forpligter.

Hund 0161
Leder

»Ja, hvor man end sig vender hen, så er det jul og jul igen«. Sådan lyder det i den kendte julesang, og det er et meget godt billede på tiden her i december, hvor der er fokus på glæde, gaver og lys. Både levende lys, men også forventningen om, at vi går mod lysere tider i forbindelse med denne kristne højtid.

Selv om der er meget at glæde sig over i julen, er det også en travl tid. Så derfor: Glem ikke at tage en dyb indånding, og nyd julens hygge, nærvær og samvær. Og husk det lille smil, der flytter alt. For eksempel kan vi i dette nummer af DVT også bidrage til humoren med den tilbagevendende klumme: DetViTænker.

I julen giver vi hinanden gaver. Som dyrlæger har vi fået en særlig gave, nemlig vores uddannelse og veterinære autorisation. Det forpligter. Husk, at dyrlæger i henhold til dyrlægeløftet: samvittighedsfuldt vil anvende de kundskaber, jeg har erhvervet mig, og at jeg vil afgive de erklæringer, som måtte blive afkrævet mig, i nøje overensstemmelse med sandhed.

Vi har særlige forpligtelser.

Dette folder vi dyrlæger ud i forhold til fx behandling af syge og tilskadekomne dyr, men også i den mere brede sammenhæng, hvor vi har særlige forpligtelser i forbindelse med udbrud af smitsomme husdyrsygdomme og med indberetning af anmeldepligtige sygdomme til myndighederne. En artikel her i bladet omtaler aktuelle fund af fx Echinococcus multilocularis, der er anmeldepligtig, men som ikke er blevet anmeldt. Måske er din viden om anmeldepligtige sygdomme lidt rusten – i så fald kan du læse mere om, hvad du skal gøre i nærværende nummer af DVT.

Lad mig i den forbindelse minde om dyrlægernes særlige rolle i forhold til one health. Altså det faktum, at der er en tæt sammenhæng mellem dyrs sundhed og sygdomme og menneskers sundhed og sygdomme. Et tæt samarbejde i hele sundhedsvæsenet, hvor også dyrlægerne er involveret, er central i forhold til den problematik.

Med disse ord vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår!

Hanne Knude Palshof
Formand for Den Danske Dyrlægeforening