Nyt år, nye strømninger

DDD Dyrlægeforeningen går ind i 2024 med blikket fast rette mod horisonten.

Leder

Jul og nytår er kommet og gået, og jeg håber, du og din familie havde nogle dejlige dage. Det betyder også, at lyskæderne slukkes, og januar sænker sig over landet. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget! For i vintermørket finder vi tid til eftertænksomhed og nytænkning. I en verden præget af konstant omstrukturering og udvikling står vores forening over for interne og eksterne udfordringer, der kræver både handling og modernisering.

Intern modernisering er afgørende for at imødekomme fremtidens unge dyrlæger. De efterspørger omstillingsparathed og fleksibilitet, og DDD skal kunne matche disse krav. Vi skal gennemgå vores faggruppestruktur, reevaluere vores IT-systemer og nytænke årsmødet i en mere strømlinet og faglig retning. DDD skal også gøres mere attraktiv for dyrlæger inden for Life Science. Det kan vores nye skud på stammen, VeL, være en del af, men det kræver også, at det faglige følger med. Vi skal derfor prioritere en styrkelse af Faggruppe Biomedicin samt en forbedret tilgængelighed af faglige ressourcer.

Eksternt står DDD over for opgaver som opstarten af det nye studie i Foulum. Her skal vi sikre en vellykket studiestart og udarbejde en langsigtet plan for, hvordan vi integrerer disse nye dyrlæger i vores faglige fællesskab. Samtidig skal vi støtte de studerende i forbindelse med nedskæringer af SU’en og sikre, at de fortsat har adgang til en veterinæruddannelse af høj kvalitet.

Vi må også fastholde vores fokus på aktuelle sager som EU-forordningen og dyrevelfærdsproblematikker. Disse spørgsmål kræver vores opmærksomhed og handling for at sikre, at dyrlæger i Danmark kan arbejde under optimale vilkår.

Dyrlægeforeningen går derfor ind i 2024 med blikket fast rette mod horisonten. De seneste år har været tumultariske, men også bevist, at vores forening kan stå på egne ben. Godt nok er grunden under vores fødder stadig ved at hærdes, men den kan nu bære, at vi kigger fremad – og fremad, det skal vi.

Sammen står vi over for et spændende år, hvor vi kan forme DDDs fremtid.

Nogle af jer vil nok huske, at jeg sidste år gik til valg på at gøre DDD til en stærkere, mere tilgængelig og overskuelig organisation, og det arbejde er i fuld gang. Det er en nødvendighed, hvis DDD skal imødekomme nutidens krav og forberedes på fremtidens udfordringer. DDDs medlemmer er en nøgleressource i denne proces, og jeres input og engagement er afgørende for vores fælles succes.

Sammen står vi over for et spændende år, hvor vi kan forme DDDs fremtid og sikre, at organisationen fortsat er en værdifuld støtte for dyrlæger i Danmark.