Udsigt til svag stigning i reallønnen

Løn Høj inflation bevirkede markant reallønstab i 2022, men der er udsigt til svag stigning i reallønnen i 2023 – godt hjulpet på vej af en stærk dansk økonomi, der står langt stærkere end tidligere forventet.

COLOURBOX56938294 © Colourbox
Kort nyt

Det seneste år har været præget af høj inflation. Det har udhulet reallønnen. Lønstigningerne har været moderate de seneste par år – der er dog tegn på højere lønstigninger, især som følge af de private overenskomstforlig, som blev indgået først på året.

Disse forlig indeholdt den største økonomiske ramme i mange år - cirka 10 procent - sammenlignet med rammen ved OK20, som var omkring 9 procent for en treårig periode. Derfor forventes der lønstigninger både i år og til næste år.

På trods af dette er der ikke udsigt til ekstravagante stigninger i reallønnen, især ikke hvis man medregner 2022. I 2022 faldt reallønnen med 4-5 procent, som angivet i ACs »Pejlemærker for Dansk Økonomi« fra juni 2023.

Med det private arbejdsmarkeds overenskomstforlig og forventninger om faldende inflation er der udsigt til stigende realløn, men det vil kræve betydelige stigninger at indhente tabet fra 2022.

I 2023 forventes en reallønsstigning på 0,1-1,0 procent på det private arbejdsmarked, mens der i 2024 forventes en pæn fremgang i reallønnen på 2-3 procent. Disse forventninger er i tråd med prognoser fra Nationalbanken (NB), De Økonomiske Råd (DØR) og Økonomiministeriet (ØM). Tallene skal ses i sammenhæng med prisstigningerne og inflationen i samfundet.

Samlet set er udsigterne for dansk økonomi positive. Sådan var det ikke i slutningen af 2022, hvor mange forventede et skarpt omsving med et brat fald i beskæftigelsen og høj ledighed. Dansk økonomi har vist sig at være robust, og forventningerne er nu en »blød landing«, hvor økonomien vil gå en smule tilbage, og væksten vil ligge på et lavt niveau de kommende år, men med karakter af en normalisering.

ADOs forventninger til OK24  

Historisk har overenskomsten i klinisk praksis lænet sig op ad statens overenskomstresultat. Det vil sige, at vi først kender den økonomiske ramme på klinisk praksis, når de offentlige overenskomstforhandlinger er afsluttet.

Der er dog store forventninger til de offentlige OK24-resultater, især i lyset af de høje rammer, der er aftalt på det private arbejdsmarked, særlig med henblik på industriforliget og transportforliget, hvor der blev aftalt rammer på henholdsvis 10,5 procent og 10 procent over en 2-årig periode. Den økonomiske ramme vil danne grundlaget for, hvor meget ADOs medlemmer vil stige i løn.

Når den økonomiske ramme er aftalt, skal det sammen med medlemmerne besluttes, hvordan rammen skal fordeles. Dette kan enten være i form af grundlønsstigninger, tillæg, pension eller andre goder.

Vores forventninger til overenskomstforhandlingerne er, at en meget stor del den økonomiske ramme bliver brugt på lønstigninger, da et bredt flertal af ADOs medlemmer har tilkendegivet ønske om, at lønudvikling har absolut førsteprioritet.

Men overenskomsten indeholder også andre vilkår udover løn, som er vigtige, herunder frihed, familieomsorg, sundhed, pension og mange andre ting. Disse vilkår har I også mulighed for at  ønske i i spørgeskemaet, som ADO har udsendt til alle medlemmer i klinisk praksis (vær opmærksom på svarfristen mandag den 16. oktober 2023, kl. 12:05).

Pensionsbidrag hænger

Normalt foretrækker medlemmer lønstigninger fremfor højere pensionsbidrag, da der er et ønske om penge i hånden. Det har haft den konsekvens, at medlemmernes pensionsordninger i en del overenskomster ikke er blevet forbedret i lang tid, og de lever ikke fuldt ud op til pensionskassernes anbefalinger om samlet 16-18 procent i pensionsbidrag.

Det må dog forventes, at den økonomiske ramme ikke kan opveje inflation og prisstigninger i forholdet 1:1, især ikke med reallønstilbagegangen i 2022, men det er vores ambition og håb, at vi ser ind i en lønudvikling, der for første gang er højere siden 2021.