Brug lønstatistikkerne til at få bedre indsigt i din markedsværdi

Løn Årets lønstatistikker for dyrlæger ansat i klinisk praksis, privatansatte dyrlæger og offentligt ansatte dyrlæger er udkommet og kan hentes på ddd.dk. Her finder du også inspiration til næste lønforhandling.

COLOURBOX5675993 © Colourbox
Undersøgelse

En lønstatistik er et godt redskab, når du skal forberede dig til en lønforhandling. Hvis du skal skifte job eller ud i dit første job, er lønstatistikken uundværlig, da den kan give et indtryk af din markedsværdi. Men også privatansatte med fast job og lang erfaring kan hente indspil til lønforhandlingerne i lønstatistikken.

Er du midt i et stillingsskifte, er der en oplagt mulighed for at forhandle prisen på dine kompetencer – det er ved jobskifte, at de største lønstigninger typisk sker. Her kan du også gøre brug af lønstatistikken for at orientere dig om lønniveauet.

Kort sagt – de årlige lønstatistikker er et godt redskab til, at du kan få en højere løn både ved lønforhandlinger og ved jobskifte.

Lønstigning ved jobskifte

Det er velkendt, at det er ved et jobskifte, at man kan stige i løn. I statistikken for dyrlæger i klinisk praksis kan man dog se, at det først er efter flere jobskifter, at dyrlægerne får et klækkeligt tillæg til lønnen.

Klinisk praksis: Septemberløn 2021 fordelt efter antal jobskifte (yngre dyrlæger).

Antal jobskift

Antal

Grundløn

(kr.)

Tillæg

(kr.)

Vagt- indtjening

( kr.)

Bruttoløn

(kr.)

Heraf pension

(kr.)

25 % fraktil*

(kr.)

50 % fraktil*

(kr.)

75 % fraktil*

(kr.)

 

0 jobskift

62

33.859 

3.751 

4.364 

46.792 

4.817 

34.707 

41.906 

47.106 

 

1 jobskift

72

35.336 

2.656 

5.832 

48.763 

4.940 

39.093 

42.383 

45.539 

 

2 jobskift

39

36.527 

2.449 

4.661 

48.779 

5.142 

41.440 

42.703 

45.005 

 

3 jobskift

40

36.530 

2.764 

2.262 

46.940 

5.384 

42.115 

43.266 

45.197 

 

4 jobskift

17

36.337 

3.715 

5.586 

51.722 

6.085 

42.086 

44.821 

49.601 

 

5 jobskift eller flere

23

36.549 

7.180 

6.039 

54.735 

4.968 

42.967 

44.659 

53.592 

 

Total

253

35.524 

3.392 

4.730 

48.736 

5.091 

40.908 

43.100 

46.866 

 

*Fraktiler er ekskl. vagttillæg

 

I lønstatistikken for øvrige privatansatte dyrlæger viser det sig, at jo højere anciennitet, dyrlægerne har i samme ansættelse, jo højere er lønnen.

Privatansat uden for klinisk praksis: Medlemmer, som har deltaget i lønstatistikken både i 2020 og 2021. Bruttoløn 2020 og 2021 og reel lønstigning.

 

Antal

Bruttoløn 2020

Bruttoløn 2021

Reel lønstigning 2020 til 2021

1984 eller før

6

74.212 kr.

76.348 kr.

3,1 %

1985-1989

11

78.791 kr.

80.933 kr.

2,4 %

1990-1994

11

68.826 kr.

73.973 kr.

6,2 %

1995-1999

4

66.350 kr.

71.890 kr.

8,1 %

2000-2004

7

63.094 kr.

64.529 kr.

2,5 %

2005-2009

8

56.110 kr.

58.694 kr.

3,0 %

2010 eller senere

8

48.604 kr.

50.536 kr.

4,1 %

Total

55

65.706 kr.

68.639 kr.

4,0 %

Den procentvise stigning er baseret på bruttolønnen og beregnes på individniveau, dvs. den er beregnet på de enkelte medlemmers lønstigning. Den procentvise stigning er således alene beregnet med udgangspunkt i de medlemmer, der både indgår i lønstatistikken for 2020 og i år.

Uddannelse betaler sig

Det kan fortsat betale sig at uddanne sig. Ser vi på tallene for højeste uddannelse på det offentlige område sammenholdt med, hvilken løn der modtages, danner der sig det meget klare billede, at yderligere uddannelse giver mere i lønningsposen.

Det samme mønster gør sig gældende på de to andre ansættelsesområder – dyrlæger ansat i klinisk praksis og privatansatte.

Offentligt ansatte: Septemberløn 2021 fordelt efter højest gennemførte uddannelse.

Højeste uddannelse

Antal

Nettoløn (kr.)

Pension (kr.)

Bruttoløn (kr.)

25 % fraktil (kr.)

50 % fraktil

75 % fraktil

Doktorgrad

8

63.087 

11.602 

74.688 

64.983

78.700 

81.110 

Ph.d.

39

46.543 

9.142 

55.685 

45.636 

51.100 

64.133 

Fagdyrlæge/anden faglig

specialisering

11

45.039 

8.658 

53.697 

40.964 

48.011 

68.023 

HD/MBA

3

49.677 

9.628 

59.305 

-

-

-

Anden certificeret lederuddannelse

3

46.787 

10.098 

56.885 

-

-

-

Cand.med.vet.

95

39.393 

7.253 

46.646

-

-

-

Total

159

43.063 

8.131 

51.194 

43.500 

48.231 

56.209 

Mændene har et lønmæssigt forspring

Inden for alle tre ansættelsesområder er tendensen, at mænd generelt ligger højere lønmæssigt end kvinder – både med og uden ledelsesansvar.

Myten er, at kvinder ikke tjener lige så meget som mænd, fordi de er dårligere til at forhandle deres løn. Men den køber ADO ikke.

Vi oplever, at kvinder kan være særdeles gode forhandlere, men samtidig vægter de frihed og fleksibilitet højere end mændene. Mændene reagerer i højere grad ved at kigge sig om efter muligheder for at hæve grundlønnen. Men også for dem gælder det, at frihed til dem selv og deres familie og fleksibilitet vægter højt i dag.

Inspiration til personalegoder

Der er masser af andet at forhandle om end håndfaste kroner og ører, når det gælder din løn. De årlige lønstatiskker er et godt sted at finde inspiration til nogle af de personalegoder, du også kan bringe på banen i din forhandling - og som ikke kan ses direkte på lønkontoen. Noget af det, vi kan se, vores medlemmer har forhandlet sig frem til, er fx ekstra fridage, mere fleksibilitet, sundhedsordning, frokostordning, hjemmearbejde, fri mobil mv.

Klinisk praksis: Personalegoder (Medlemmerne kan sætte mere end én markering).

 

Antal

Procent

Fri (mobil) telefon – helt eller delvist

66

20,8 %

PC/tablet til hjemmebrug

53

16,7 %

Internetforbindelse

38

11,9 %

Sundhedsordning/forsikring

179

56,3 %

Fri bil – helt eller delvist

16

5,0 %

Abonnement på aviser/tidsskrifter

13

4,1 %

Faglige kontingenter betalt

19

6,0 %

Kontingenter til brancheforeninger o. lign.

9

2,8 %

Betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness mv.

16

5,0 %

Betalt undervisning herunder løn, frihed, undervisningsafgift, materialer mv.

21

6,6 %

Fri parkering

52

16,4 %

Frokostordning – helt eller delvist.

83

26,1 %

Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 %

5

1,6 %

Adgang til aktieaflønning i virksomheden

5

1,6 %

Bonusordning, gratiale, engangsvederlag og udbetaling af bonus inden for det seneste år

28

8,8 %

Feriehuse

0

0,0 %

Indkøbsordninger

17

5,3 %

Optioner

1

0,3 %

Frihed på barns 1. sygedag

98

30,8 %

Ekstra ferie (udover 5 uger)

26

8,2 %

Mulighed for at arbejde hjemme

31

9,7 %

Arbejdsgiverbetalt fri til andre omsorgsdage

2

0,6 %

Andre personalegoder

22

6,9 %

Ubesvaret eller ingen personalegoder

56

17,6 %

Antal medlemmer + procenter summeret

318

269,2 %