ADO: HUSK at bruge lønstatistikken, den kan være penge værd

Løn Lønstatistikken er et vigtigt redskab forud for din lønforhandling. Du kan selv være med til at gøre en forskel.

COLOURBOX27106821
Notits

Hvis du skal ud i dit første job eller skifter fra et ansættelsesområde til et andet, er lønstatistikken uundværlig, da den giver det bedste indtryk af din aktuelle markedsværdi. Men også ansatte med fast job og lang erfaring på samme arbejdsplads kan hente inspiration til lønforhandlingerne.

Et stillingsskift er altid en oplagt mulighed for at forhandle en ny pris for dine kompetencer. Jobskifte giver ofte de største lønstigninger.

Vi har brug for dine svar

Hvis du er ansat på det private arbejdsmarked men ikke i klinisk praksis, vil du indenfor de kommende uger modtage et spørgeskema, der skal undersøge dyrlægernes lønforhold. Besvarelserne vil i anonym form danne grundlag for årets lønstatistik og give et billede af lønudviklingen for ansatte dyrlæger.

Lønstatistikken sikrer, at du som medlem kan tjekke din løn op imod andre dyrlægers, og du kan dermed se, om du får, hvad du skal have, eller om det enten er på tide at kræve nye forhandlinger eller se sig om efter et nyt arbejde.

Når du udfylder spørgeskemaet og bidrager til statistikken, hjælper du også dig selv. En høj svarprocent styrker statistikkens gennemslagskraft, så alle medlemmer er bedre rustet ved lønforhandlingerne.

For ADOs øvrige medlemsgrupper, indhentes lønoplysninger via et samarbejde med arbejdsgiverne.

I staten har lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne et samarbejde om lønstatistikken. Det betyder, at tallene leveres af arbejdsgiverne og alle ansatte dyrlægers løn indgår i statistikken. Det gør tallene valide og brugbare, men som det altid gælder med statistik, er det ikke sikkert, at virkeligheden på en konkret arbejdsplads afspejles i lønstatistikken.

Du finder lønoverblik på loenoverblik.dk.

Der findes en tilsvarende statistik på det kommunale og regionale område her krl.dk.

Ny lønstatistik i klinisk praksis

Ansatte dyrlæger i klinisk praksis vil i år ikke modtage et spørgeskema om lønforhold, idet ADO har besluttet at indgå et samarbejde med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening om en fælles lønstatistik, og hvor arbejdsgiverne vil blive bedt om at indgive lønoplysningerne mv.

Vi håber ved dette nye samarbejde om en fælles lønstatistik at få et bedre statistisk materiale – og jo bedre statistik, jo bedre kan den bruges ved lønforhandlingerne.

Fordelen er også, at arbejdsgiver selv er en del af lønstatistikken – validiteten af løntallene vil derfor ikke være det, der forhindrer en lønaftale.

Den fælles lønstatistik vil også give os et bedre redskab til at styre økonomien, når der skal forhandles overenskomster. Som det ser ud lige nu, vil der blive taget udgangspunkt i december-lønningerne, og de nye tal vil være klar i slutningen af februar måned i det nye år.