»Vi skal nøje prioritere vores mærkesager«

DDD DDD er på rette vej med flere initiativer, der skal fremtidssikre og gøre foreningen endnu stærkere i fremtiden. Det er budskabet fra DDDs formand, Hanne Knude Palshof, som gør status forud for den kommende generalforsamling i Dyrlægeforeningen 6. oktober.

Dyrelæge 050 © Kasper Løjtved/Byrd
Interview

Etableringen af den nye veterinære lederforening VeL er en vigtig milepæl for fremtiden. Med VeL har det samlede DDD sat kurs mod en stærkere enhedsforening, og det er noget, som DDDs formand både er utrolig glad og stolt af at have været fødselshjælper til.

- Med VeL er vores enhedsforening nu endnu mere solidt forankret med fokus på både medlemmernes fælles interesser og de forskellige faglige specialer. Dette giver os en endnu stærkere platform, hvor vi på tværs af faggrupper, DA, ADO og VeL kan arbejde sammen og finde fælles løsninger, siger Hanne Knude Palshof.

VeL kommer til at udfylde et hul, der er opstået som følge af de forandringer, der er sket i ejerstrukturen i klinisk praksis. Det er også en forening, der er rettet mod medlemmer uden for klinisk praksis, særligt i Fødevarestyrelsen, på universiteterne og ude i industrien.

- Vi har nu et målrettet fagforeningstilbud til medlemmer i lederstillinger. Det er supergodt og viser, at vi som en samlet dyrlægestand er omstillingsparattil gavn for det fælles bedste.

DDD-formanden ser også frem til at være med i forreste række, når veterinæruddannelsen i Foulum til næste år tager imod de første studerende.

- DDD har været med hele vejen og givet faglige indspark til uddannelsens opbygning. Jeg ser mange spændende muligheder i det nye curriculum, som jeg glæder mig til at følge.

Hanne Knude Palshof er ligeledes glad for, at DDD har været med til at bane vejen for, at der helt fra studiestart er fokus på, at de nye studerende i Foulum kan få vellykket integration i både faglige og sociale miljøer.

Kontakten til de studerende er i det hele taget en hjertesag for Hanne Knude Palshof.

- Det er meget vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, at vi skal have fat i de studerende, som jo også er en fremtidssikring af DDD. Vi skal være rigtig meget til stede på skolen og fortælle dem, at vi ikke bare er en helt almindelig fagforening. Vi har faglig relevans og styrke til at påvirke beslutninger, der har direkte indflydelse på dyrlægers arbejdsliv.

Genopstiller som formand

Hanne Knude Palshof genopstiller som formand på generalforsamlingen den 6. oktober. Det gør hun først og fremmest, fordi hun gerne vil være med til at bringe DDD på ret kurs igen ovenpå en svær og turbulent periode, inden hun giver depechen videre.

Set i bagklogskabens lys sander hun, at DDD ikke skulle have indledt et samarbejde med Pharmadanmark, men DDD stod i en situation, hvor det var nødvendigt at gøre et eller andet, fordi DDD ikke længere kunne have sekretariatsfællesskab med JA og DSL.

- Dengang havde vi ikke mod til at gå alene, fordi alle sagde til os, at det ville blive meget dyrt. Det er så det, vi gør nu, og jeg håber, at man med tiden vil finde ud af at samarbejde med andre organisationer måske omkring it-systemer, men ikke ved at gå direkte ind i et sekretariatsfællesskab.

Men selvom det blev et dyrt samarbejde, giver det ikke DDD-formanden dybe panderynker, da der er en plan for at genoprette DDDs økonomiske stabilitet.

- Vi er i gang med at endevende alle hjørner af foreningen, og vi holder nøje øje med pengestrømmen. Vi er i gang med at rationalisere nogle processer, specielt i økonomiafdelingen, hvor arbejdsgangene er tunge. Det kommer til at give nogle besparelser, men det kræver også investering i modernisering af flere administrative systemer, en opgave, der egentligt skulle have været løst gennem VLS-samarbejdet. Det nåede vi ikke, så det skal vi have gjort nu. Effektiviseringsgevinsten vil først manifestere sig, når økonomi- og medlemssystemet er opdateret, fastslår DDD-formanden.

Men denne effektivisering er en vigtig investering. Ovenpå fællessekretariatets opløsning og det mislykkede samarbejde med Pharmadanmark står det klart, at dyrlægeforeningen skal kunne stå på egne ben.

Hun peger også på det forhold, at det både er tungt og dyrt for en lille forening som DDD at håndtere op imod 20 regnskaber i sin portefølje.

- Vi skal overveje, om det er nødvendigt, at alle faggrupperne har hver deres regnskab, der bliver revideret. Det er en meget stor og tung post med udgifter til revisorer.

Overvejelse om faggrupperne

Hanne Knude Palshof tror også, at det på længere sigt bliver nødvendigt at tænke over, om antallet af faggrupper og deres repræsentation i hovedbestyrelsen kan rationaliseres.

Hun mener, at det giver mening at samle kvæg og gris i én faggruppe for produktionsdyr, biomedicin og FDF i en One Health-faggruppe og familiedyr og heste i en tredje faggruppe.

- Vi kan se, at det virker med ad hoc-grupperne, der har den brede repræsentation, og jeg tror derfor, at vi med fordel kan slanke det politiske system til færre faggrupper. Det handler om kroner og ører, og de beslutninger, der træffes i HB er konsensusbeslutninger, som hviler på vores grundfortælling, påpeger DDD-formanden.

Betalt arbejde

Hanne Knude Palshof mener dog ikke, at afskaffelse af honorarer for arbejde udført i bestyrelser og arbejdsgrupper vil styrke foreningen. Hun påpeger, at det allerede er en udfordring at finde frivillige, der har lyst til at træde ind i det politisk arbejde, og honorarerne fungerer som en kompensation for det økonomiske tab, det medfører at være væk fra sit arbejde.

- Det handler om at bibeholde Dyrlægeforeningen som en stærk fagpolitisk stemme med indflydelse, og min overbevisning er, at det ikke bliver det samme, hvis sekretariatet skal trille alle bolde videre til Fødevarestyrelsen, i Folketinget og de mange samarbejdsfora, som DDD er med i. Det er netop her, hvor vi som dyrlægernes repræsentanter har vores faglighed og hjerter med.

Vi kan ikke alt

DDD-formanden mener også, at det kræver stram styring, hvad angår DDDs aktivitetsniveau – specielt i en tid med økonomisk genopretningsarbejde.

- Vi skal nøje prioritere vores mærkesager og hele tiden overvejer, om det giver direkte indflydelse på DDDs dagsordener eller bidrager til dyrlægernes placering i samfundet. Som en lille forening kan vi bare ikke alt, siger Hanne Knude Palshof og understreger vigtigheden af at fastholde DDD som en enhedsforening, som rummer ADO, DA, det nye VeL og brancheorganisationen DDD under et samlet sekretariat.

Vi har virkelig bevist, at når vi står sammen som en enhed, kan vi gøre en positiv forskel og påvirke forandring.

- Dernæst vil jeg fortsat arbejde for den grundfortælling, som HB vedtog i 2020. Mange ting har spændt ben for os i arbejdet med den gennem de sidste fire år – corona og mange andre dagsordener som lægemiddelforordningen og naturnationalparkerne, som bare har trukket utrolig meget tid og taget fokus fra det, vi egentlig satte os for at arbejde med i forbindelse med grundfortællingen. Men jeg mener forsat, at grundfortællingen skal danne grundlaget for vores arbejde fremadrettet. Vi skal med den i hånden blive bedre til at prioritere vores opgaver.

Boost til life science

Et af de fem udviklingspunkter i DDDs grundfortælling handler om et øget fokus på biotek, pharma medico, life science, teknologi og forskning. Og på det punkt i grundfortællingen, erkender Hanne Knude Palshof, er der fortsat meget gøre. Hun peger blandt andet på, at der er brug for flere tilbud som fx faglige netværk og opmærksomhed om dyrlægerne som faggruppe i branchen.

- Jeg ved, Faggruppe Biomedicin har flere tiltag på bedding – blandt andet en større kortlægning af karriereveje indenfor faggruppens fagområde samt en kortlægning af de faglige tilbud, der efterspørges fra foreningen med det formål at forbedre DDDs tilbud på området.

Cadeau til det stærke sammenhold

Når DDD-formanden tænker tilbage på det seneste år og ser på de mange steder, hvor DDD har haft en fagpolitisk indflydelse, så føler hun sig virkelig stolt og taknemmelig.

- Det er utroligt, hvad vi har opnået takket være det stærke sammenhold og samarbejde i vores forening. Fagpolitisk arbejde er noget, der virkelig betyder meget for os, både inden for vores faggrupper og på tværs af hele foreningen.

- Det har været en ægte fornøjelse at se, hvordan vores forening har vist sit fulde potentiale, når vi arbejder sammen på den bedst mulige måde - også i en svær tid. Vi har virkelig bevist, at når vi står sammen som en enhed, kan vi gøre en positiv forskel og påvirke forandring. Jeg ser frem til endnu et år med muligheder for at gøre en endnu større forskel for medlemmerne sammen med mine kolleger i enhedsforeningen.