Temaer for forhandlingerne på det offentlige område

Overenskomst I 2024 skal Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og hovedorganisationen Akademikerne forhandle en ny overenskomst hjem på det offentlige område. Men forud for det er en lang proces, hvor ADOs krav til OK24 skal fastlægges - og her spiller ADO-medlemmer en vigtig rolle.

OK24 Logo Web
Notits

Den 1. april 2024 skal de offentlige overenskomster fra OK21 afløses af nye overenskomster. Selvom forhandlingerne ligger et år ude i fremtiden, er ADO allerede nu klar med et debatoplæg til de temaer, der kommer til at sætte dagsordenen for det videre forløb.

Temaerne er listet nedenfor og sendes i høring hos alle offentligt ansatte DDD-medlemmer for at få inputs til, hvilke krav der skal prioriteres ved forhandlingerne. Derudover holdes der en række medlemsmøder, hvor du og andre offentligt ansatte medlemmer får mulighed for at fortælle os, hvilke temaer der betyder noget for dig, og hvad der er vigtigst for dig at få forhandlet hjem ved OK24. Hold øje med nyhedsbrevet, hvor du vil få nærmere informationer om, hvordan du kan give dine inputs til forhandlingerne.

Afklaringen af, hvilke krav ADO vil prioritere i forhandlingerne, kommer til at foregå fra nu og frem til august, hvor kravene skal afleveres til Akademikerne.

Dyrlæger er mere værd

Dyrlæger skal kunne købe det samme i morgen som i dag for deres løn. Vi skal derfor sikre reallønnen. Vi skal også sikre, at vi får betaling for vores veterinærfaglige kompetencer, når dette er en forudsætning for ansættelsen.

Bæredygtigt arbejdsmarked

Dyrlæger har et langt og til tider hårdt arbejdsliv. Vi skal sikre, at vi kan holde til det, både fysisk og psykisk, og vi skal tage højde for, at forskelligheden er stor. Det er ikke kun familier med børn eller seniorer, der kan have brug for en pause i arbejdslivet.

Rammer for normalarbejdstid og ret til nedsat tid og orlov skal være en naturlig del af et langt arbejdsliv.

Din løn – dit valg

Forskelligheden i vores måde at leve på, betyder også, at der er brug for, at vi selv kan vælge mellem løn, pension eller frihed. Det gælder også ved de årlige lønforhandlinger, der bør åbne for, at andet end løn kan være en del af forhandlingen.

Pas på dyrlægen – vi skal holde længe

Alt for mange dyrlæger presses af for meget arbejde og for dårlig tilrettelæggelse. Det er svært at aftale sig til et bedre arbejdsmiljø, men tvungen lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og fastere rammer for arbejdstiden kan være bestemmelser, der skal indføres i overenskomsten.

Når det gælder natarbejde, har Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø nogle gode bud:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Højst 9 timers varighed pr. vagt
  • Gravide arbejder normalt maksimalt 1 nattevagt om ugen.

Livslang læring

Vi skal fastholde og videreudvikle vores kompetencer, så vi til enhver tid kan tiltræde og fastholde jobs på et højt fagligt niveau. Den statslige, kommunale og regionale kompetencefond er et godt bidrag til den uddannelse, som vores arbejdsgiver også skal tilbyde.

Dyrlægen som leder

Når dyrlæger ansættes i lederstillinger, hvor de veterinærfaglige kompetencer skal i spil, er det en ekstra kompetence, som skal afspejle sig i lønnen. Vi skal sikre gode rammer og lønforhold, når det gælder lederrollen og den veterinærfaglige arbejdskraft for de dyrlæger, der er ansat uden højeste tjenestetid.

Din tanke – vores krav

Du kan som dyrlæge have gjort dig mange gode tanker om, hvorledes vi indretter det offentlige arbejdsmarked på en bæredygtig måde. Skriv til ADO, hvad du mener, er vigtigt at tage med, når den nye overenskomst skal forhandles. Skriv til ado-forhandling@ddd.dk.