OK21: Her er de store temaer for forhandlingerne om den offentlige overenskomst

Overenskomst I 2021 skal ADO og hovedorganisationen Akademikerne forhandle en ny overenskomst hjem på det offentlige område. Men forud for det er en lang proces, hvor ADOs krav til OK21 skal fastlægges – og her spiller foreningens medlemmer en vigtig rolle.

OK21
Kort nyt

Den 1. april 2021 skal en ny overenskomst for offentligt ansatte efter planen være på plads. Og selvom det ligger et år ude i fremtiden, er ADO allerede nu i gang med forberedelserne, ikke mindst omkring det helt store spørgsmål: Hvad skal ADOs krav til OK21 være? 

Afklaringen af, hvilke krav ADO vil prioritere i forhandlingerne, kommer til at foregå fra nu og frem til den 17. august, hvor kravene skal afleveres til hovedorganisationen Akademikerne. Men der tegner sig allerede en række temaer, der kommer til at sætte dagsordenen for det videre forløb.

 • Attraktive og konkurrencedygtige lønvilkår
  Afstanden mellem en akademikers løn i det offentlige og i det private stiger fortsat, og de højtuddannede er den gruppe, hvor der er størst lønforskel mellem offentlig og privat sektor. Hvis det offentlige fortsat skal kunne tiltrække og fastholde dygtige akademikere, er det vigtigt, at lønudviklingen i den offentlige sektor ikke sakker bagud i forhold til den private lønudvikling.

 • Gode rammer for den lokale lønfastsættelse 
  Ikke kun de generelle lønstigninger er vigtige. Det er også vigtigt at huske at skabe gode forhold for lokale lønforhandlinger, der for den enkelte giver muligheder og opleves meningsfuld i forhold til det arbejde, man udfører.

 • Grænser for arbejdstid og fleksibilitet i arbejdet 
  Mange oplever et stigende pres på  arbejdstiden, både i forhold til hvor meget man forventes at arbejde, og på hvilke tidspunkter man forventes at arbejde. Det er vigtigt at afgrænse arbejdstiden og aktivt begrænse arbejdsgivernes mulighed for at kræve, at medarbejderne arbejder ud over, hvad der er rimeligt i forhold til de ansattes arbejdsmiljø. Samtidig må den afgrænsning ikke smitte af på fleksibiliteten i arbejdet, som er afgørende for fx børnefamilier.

 • Senere tilbagetrækning og seniorrettigheder 
  Med den stigende pensionsalder må mange indstille sig på at skulle arbejde til de er over 70. Og selvom mange højtuddannede gerne bliver længe på arbejdsmarkedet, kræver det forholdsregler, så medarbejderne både fysisk og mentalt kan holde til et langt arbejdsliv. Det indebærer fx flere muligheder for varierende arbejdsmængde og -intensitet, og at de 20 anbefalinger, som Seniortænketanken kom med i efteråret sidste år, bringes i spil, bl.a. omkring øget fleksibilitet og kompetenceudvikling.

 • Freelancere og tidsbegrænset ansættelse
  En stigende andel har et arbejdsliv uden en fast lønmodtageransættelse, også i den offentlige sektor, der bl.a. har en del midlertidige ansættelser og konsulenter tilknyttet. Det skal sikres, at de nye ansættelsesformer ikke eroderer den beskyttelse og sikkerhed i arbejdslivet, som karakteriserer det danske arbejdsmarked, og at der er balance mellem faste og ikke-faste medarbejdere. 

Andre temaer for forberedelserne til OK21 er tryghed ved forandringer i arbejdslivet, godt socialt og organisatorisk samt fysisk arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, mobilitet på arbejdsmarkeder, ordentlige vilkår for tillidsrepræsentanter og gode rammer for karrieveje og ledere.

Dine input til forhandlingerne

Næste skridt i afklaringen af ADOs OK21-krav er, at foreningens tillidsrepræsentanter og ikke mindst medlemmerne vil blive inddraget. Her får du mulighed for at fortælle os, hvilke temaer der betyder noget for dig, og hvad der er vigtigst for dig at få forhandlet hjem ved OK21.

Hold øje med nyhedsbrevet, hvor du vil få nærmere informationer om, hvordan du kan give dine input til forhandlingerne.

Herefter prioriteres kravene politisk i ADOs bestyrelse i juni, inden de sendes til Akademikerne i august.