Vores solidaritet og samarbejde vil gøre den største forskel

DDD 2023 har været præget af ustabilitet på mange fronter. To store krige i vores nærhed og den uundgåelige klimakrise har sat deres præg på vores globale virkelighed. Men midt i denne komplekse tid er vi som dyrlæger ikke blot vidner til, men også aktive deltagere i de udfordringer, vores samfund står overfor.

Leder

Vi står ved udgangen af et travlt år, og med sekretariatets flytning er vores lille forening så småt ved at have fundet fodfæstet som selvstændig enhed. For at det skal lykkes, er det dog vigtigt, at vi arbejder videre, fokuserer på besparelser, implementerer smartere IT-løsninger og så at sige »rykker sammen i bussen«. Sammen kan og skal vi styrke foreningens fundament, så vi står stærkt fremadrettet.

I år har flere store politiske sager også gjort det klart, at dyrlæger står overfor udfordringer vedrørende dyrevelfærden, hvad end det er produktionsdyr, heste eller familiedyr. Det kræver vores kollektive indsats at sikre, at vores professionelle rådgivning og erfaring bliver hørt og respekteret i disse sager, samt at turde sige fra, når kundernes ønsker og krav ikke er i overensstemmelse med dyrets behov.

Men året har også budt på flere politiske sejre. Først og fremmest den nye dyrlægelov, hvor det lykkedes af afværge implementeringen af en uigennemtænkt journalpligt. Dernæst kom et one-two-punch, hvor det både lykkedes at få myndighederne til at forstå alvoren omkring de mange fejl i VetStat, noget de nu vil tage fat på at forbedre samt at få Innovationsfonden til at genoptage støtten til EUs Animal Health and Welfare-program – til stor gavn for forskningen.

Vi går ud af 2023 med et klart indtryk af at blive hørt i det politiske system.

Der er stadig masser af arbejde, men vi går ud af 2023 med et klart indtryk af at blive hørt i det politiske system, og det giver mig håb for fremtiden.

Nyt håb for fremtiden kom der også i 2023 med stiftelsen af Veterinær Lederforening (VeL) - et nyt kapitel i vores faglige fællesskab. Det er et kapitel, som jeg personligt er meget stolt af, og som, jeg er sikker på, bliver en værdifuld tilføjelse til Dyrlægeforeningen.

2024 bliver uden tvivl et arbejdskrævende år i DDD, men jeg er overbevist om, at vi sammen vil klare de udfordringer, der venter os. Vi er en stærk forening, og vores fællesskab vil være nøglen til vores succes.

Så lad os samarbejde, finde det gode i hinanden, og bruge vores ressourcer rigtigt. I en tid med globale udfordringer er det vores solidaritet og samarbejde, der vil gøre den største forskel.

Glædelig jul!

Hanne Knude Palshof
Formand for Den Danske Dyrlægeforening