Mange gryder skal holdes i gang i vores forening

Leder

Der er altid gang i gryderne i Den Danske Dyrlægeforening. Hvad enten det er det lange, seje træk med at åbne politikernes øjne for problemerne ved den nye veterinærlægemiddelforordning, dyrevelfærdshøringer eller journalister, der vil fylde agurketiden ud med historier om hunde og hashruser – så er der altid noget at røre i.
Som de fleste af jer ved, kræver det en opskrift – eller som minimum en tjekliste – at have så mange gryder på komfuret ad gangen. Sådan en har vi heldigvis i Dyrlægeforeningen og den, synes jeg, fortjener lidt opmærksomhed:
§ 1
Den Danske Dyrlægeforening har til formål:
at samle danske dyrlæger til fremme af det kollegiale forhold,
at fastlægge retningslinjer for god dyrlægeskik (etiske normer) og fremme den faglige udvikling,
at varetage dyrlægestandens faglige og fagpolitiske interesser,
at varetage dyrlægestandens økonomiske og socialøkonomiske interesser,
at hævde den veterinære uddannelses og forsknings betydning for samfundet,
at medvirke til fremme af dyrs sundhed, trivsel og velfærd.
Selvom dette er en meget bred formålsparagraf, og den rummer uendeligt mange opgaver, er den en god rettesnor i det daglige foreningsarbejde. For travlhed til trods, så minder paragraffen hovedbestyrelsen om sin vigtigste opgave: Nemlig til stadighed at varetage alle dyrlægers interesser og ikke glemme nogle af punkterne i § 1.

Der skal nemlig også prioriteres benhårdt for at sikre, at fokus ikke flytter sig fra det væsentligste: Jer medlemmer, jeres behov og jeres interesser.

Og samtidig er det en påmindelse om at have fokus på ressourcerne både i sekretariatet og i økonomien. Der skal nemlig også prioriteres benhårdt for at sikre, at fokus ikke flytter sig fra det væsentligste: Jer medlemmer, jeres behov og jeres interesser.
Hvilke retter koger for tiden?

Uddannelsesområdet er i rivende udvikling. Etableringen af den nye Veterinærskole i Foulum er i fuld gang, og i Dyrlægeforeningen har vi tidligt prioriteret at opbygge en stærk kommunikation med uddannelsesledelsen, så vi kan være med til at påvirke og garantere uddannelsens niveau, når den åbner i 2024.

Det giver også en oplagt mulighed for at diskutere fremtidens dyrlægeuddannelse - vi har derfor ladet uddannelsen i Foulum være en stor del af et debatarrangement ved det kommende årsmøde.
Jeg håber, at du og mange flere dyrlæger vil deltage og give jeres besyv med, så vi sammen kan være med til at styrke fremtidens veterinæruddannelse endnu mere.

Derudover er vores store trivselsundersøgelse udført af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø lige på trapperne. Resultaterne vil blive offentliggjort på DDDs generalforsamling den 7. oktober. Trivselsområdet er i fokus, og i denne måneds medlemsblad kan du blandt andet læse om trivselsudfordringer og konkrete tiltag i en artikel om håndtering af shitstorme. Du kan også læse om Dyrlægerne Univet, hvor arbejdet med medarbejdernes trivsel er på dagsordenen.

Endelig vil jeg endnu engang opfordre til at møde op på årsmødet og til generalforsamlingerne i DDD. Ikke bare fordi det er første punkt i § 1, men også fordi vi rykker mest, når vi rykker sammen.

Denne artikel er del af

DVT årgang 2022 nr. 8