DA klar med flere målrettede kursustilbud, der skal styrke medlemmers konkurrencekraft

Efteruddannelse DA har undersøgt medlemmernes ønsker til efteruddannelse inden for drift og praksisudvikling og har på den baggrund skræddersyet to kursusrækker, der vil blive udbudt både i København og i Aarhus. Og i tillæg udbydes en række onlinekurser, der alt i alt skal være en saltvandsindsprøjtning til at drive økonomisk stærke og bæredygtige praksis.

COLOURBOX36730919 © Colourbox
Interview

For at få kvalificerede input fra medlemmerne udsendte DA tidligere på året en undersøgelse, der både havde til hensigt at kortlægge medlemmernes ledelsesmæssige udfordringer og ønsker til kurser og efteruddannelse inden for drift og praksisudvikling. Og ikke overraskende var der stor sammenhæng, forklarer suppleant i DAs bestyrelse Ninna Westphael, der er primus motor på projektet.

- 70 % af de adspurgte mener, at den største ledelsesmæssige udfordring er at tiltrække og fastholde medarbejdere. Dernæst kommer udfordringer med tilfredsstillende økonomi og som det tredje at have et administrations-setup, som fungerer – fx at have styr på ansættelseskontrakter, GDPR-lovgivning, forsikringer og meget mere. Det vil sige alt det, der følger med at være virksomhedsejer. 

Ninna Westphael bemærker, at kun 8 % af de adspurgte oplever det som en udfordring at udvikle en bæredygtighedsstrategi.

- Det at tiltrække og fastholde eksisterende kunder fylder heller ikke rigtigt meget, men måske skal det ses i lyset af, at det at fastholde og tiltrække medarbejdere opleves som et større problem. Der er mangel på ressourcer for tiden, understreger Ninna Westphael.

Kurser i personaleledelse og økonomi

Hvis du skal deltage i kurser inden for praksisdrift og praksisudvikling – hvad skal det så være? Sådan lød det andet hovedspørgsmål, og her var personaleledelse også de adspurgtes absolutte førsteprioritet.

- Prioriteringen passer fint med, at man ser en udfordring med at tiltrække og fastholde medarbejdere, og man gerne vil have kurser i personaleledelse. Det kan være alt lige fra kurser i den svære samtale til at give feedback og coache eller fokus på arbejdsglæde og det gode arbejdsliv.

Ninna Westphael (1)

Ninna Westphael. 

© Louise Kragh

Herefter fulgte økonomistyring og det at træffe økonomiske beslutninger på baggrund af økonomiske nøgletal og performanceindikatorer. Og lidt længere nede kom kursusønsker til, hvordan man kan udvikle sin forretning og hele tiden tilpasse sig markedet.

- At netop dette emne ikke er prioriteret højere, er nok ikke, fordi virksomhedsejerne ikke synes, at det kunne være et relevant værktøj at styrke den interne lønsomhed i organisationen. Det er nok snarere, fordi fokus i højere grad er på, at der også gerne skal være tid til at være »dyrlæge«. Men ofte hænger det jo sammen med en forretning, der giver penge, forklarer Ninna Westphael.

Helst dagskurser

DAs undersøgelse viste ligeledes, at medlemmerne foretrækker at komme på kursus i dagtimerne på hverdage med fysisk fremmøde og i et sammenhængende forløb med mulighed for individuel tilpasning – altså, hvor man kan plukke det ud, som man synes, er relevant. Og  det har DA taget til efterretning i de to kursusrækker, der bliver udbudt med opstart i efteråret. Kursusrækkerne blive udbudt forskudt både København og i Aarhus som dagskurser – enten over 1 eller 2 dage.

- Vi har taget fat i de to højest prioriterede emner; personaleledelse og økonomi. Inden for personaleledelse kommer der fire kurser i efteråret og efter nytår to kurser inden for økonomistyring. Man kan vælge, om man vil på 1 eller flere kurser, sådan at der er fleksibilitet til at tilpasse efter eget ønske, fortæller Ninna Westphael og tilføjer, at almindelig travlhed kan gøre det være svært at afsætte tiden til efteruddannelse i drift, selvom det er vigtigt for virksomhedens bundlinje.

- Over 50 % har svaret, at de prioriterer efteruddannelse indenfor praksisdrift og -udvikling rigtigt højt, hvis der kommer noget, der er  relevant for dem. Mange prioriterer ikke de helt korte kurser, fordi de ofte bliver for overfladiske og næppe flytter noget. Og så er der  tidsfaktoren - der går alt for meget tid med at komme frem og tilbage. Hvis det skal være noget, man vil køre efter, så skal det være noget med kød på.

Fødselshjælp til netværk

Undersøgelsen gav også tommelfingeren op til, at DA tager initiativ til at etablere nogle netværk/erfagrupper for personer med ledelsesansvar.

- Næsten 80 % har svaret ja til, at det kunne de rigtig godt tænke sig. Så i forbindelse med kurserne vil det blive italesat, at DA vil facilitere nogle netværksmøder i halen på kurserne for de mennesker, der har deltaget og mødt hinanden på kurserne. DA vil ikke drive netværksgrupper, men vil gerne være med til at tage initiativ til det, slår Ninna Westphael fast og tilføjer: 

- DA er blandt andet sat i verden med det formål at styrke vores medlemmers konkurrencekraft og hjælpe dem til at skabe nogle gode arbejdspladser, så vi kan fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at vores medlemsvirksomheder får mulighed for løbende udvikling og tilpasning til det marked, de er i. Så vi håber, at medlemmerne virkelig føler, at kurserne er relevante  for deres hverdag, og at det bliver på et meget praksisnært niveau.

Læs mere om de to kursusrækker på ddd.dk, hvor der også er mulighed for tilmelding.