Nr. 02

Lægemidler

Den nye EU-forordning om veterinærlægemidler har skabt vrede og frustration blandt danske dyrlæger. Rigid dansk fortolkning af forordningens formuleringer på centrale punkter betyder, at forordningen i flere tilfælde får den modsatte effekt end tiltænkt.

Læs mere

Læs bl.a. i dette nummer: