Annonce Banner Banner Banner

Think Globally, Act Locally!

Fagpolitik Hvis vi i et lille land som Danmark og med et lille fagområde som det veterinærfaglige skal gøre os håb om at få indflydelse på EU-lovgivningen, skal der arbejdes hårdt på mange fronter, og man skal turde stille op til internationale poster.

Leder

Det har Mette Uldahl gjort, og derfor var det meget glædeligt, at hun 11. november blev valgt ind i bestyrelsen for den europæiske dyrlægeforening (Federation of Veterinarians of Europe).

Mette Uldahl har haft fuld opbakning fra DDD, og vi er alle stolte over, at det lykkedes at få sat en dansker på en så vigtig international post. Det betyder meget for os alle, at vi nu har en stemme, som kan repræsentere fælles nordiske holdninger og udsyn og varetage danske og nordiske interesser.

Men det gør også, at vi er på forkant med problemstillinger i Europa og med kommende ny lovgivning. Vi deler viden og politisk arbejde med kollegaer fra udlandet – og tager gerne en tørn i internationale faglige organisationer, hvor vi kan øve indflydelse og sætte en høj faglig standard. For det er faktisk vores erfaring, at vi i Danmark og Norden sammenlignet med andre landes veterinærer meget tit er et hestehoved foran og har et fremtidsorienteret højt fagligt niveau. Og at vi ovenikøbet har en samarbejdsform og en arbejdsetik, som kan inspirere andre. Det er naturligvis sagt i al ydmyghed. For det er indlysende, at vi også kan lære meget af andre.

For ganske nylig var vi i DDD inviteret med til et intereuropæisk veterinærfagligt møde. Bag invitationen stod Spark Legal Network, et konsulentfirma specialiseret i at udvikle fagpolitik og konkrete indspil til processerne op mod EU-lovgivning. Mødet var etableret som forberedelse til at rådgive EU-kommissionen om fremtidens veterinæruddannelser. Et væsentligt emne er, hvilke kompetencer der er behov for nu og i fremtiden.

Vi er alle stolte over, at det lykkedes at få sat en dansker på en så vigtig international post.

EU Kommissionen ønskede at høre om vi, dyrlægeforeningerne i Europa, mente tiden var inde til at revidere kravene til de veterinærfaglige uddannelser på tværs af Europa. Det var der stor enighed om blandt de forskellige dyrlægeforeninger, men hvordan det skulle gøres, delte vandene. Igennem drøftelserne var det slående, at de sydeuropæiske lande fortsat er meget optaget af klassiske discipliner. De forventer, at deres kandidater har erhvervet sig konkrete kliniske kompetencer og fx kan lægge en forbinding eller foretage en bedøvelse fra første dag efter endt uddannelse, hvorimod vi i de nordiske lande er meget mere optaget af at tænke og arbejde på tværs af faglige skel, sikre øget brug af data og digitale værktøjer, og ikke mindst søge nye muligheder for fremtidige ansættelser, eksempelvis indenfor den stadigt større life science-sektor.

En lignende oplevelse havde vi også i DDD, da den veterinærfaglige uddannelse på Københavns Universitet for nylig havde besøg af et internationalt panel fra EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education), som vurderede uddannelsens kvalitet op mod fornyelse af akkrediteringen. Her blev det særligt bemærket, at de danske veterinærstuderende er godt forankret i de faglige miljøer: »You have student organizations within student organizations that are all intermingled with both the school and the faculty in a way that is difficult to comprehend, but from what I have read, it seems like it’s improving the education«, sagde Dr. Tavishi Pandya, tidligere studerende på Royal Veterinary College, London.

Vi synes naturligvis alle, at det er dejligt med ros udefra. Men langt vigtigere er det at øve indflydelse og deltage i internationale sammenhænge, hvor der bliver truffet beslutninger, som præger fremtiden og dyrlægers faglige vurderinger og beslutninger.

Derfor, et stort tillykke til Mette Uldahl fra hele DDD, vi glæder os til samarbejdet.