Corona har vist vigtigheden af dyrlæger

Generalforsamling Med indlagte kunstpauser til chatbeskeder fra de cirka 45 deltagere og gennemførelse af afstemninger via udsendt link blev ADOs første virtuelle generalforsamling gennemført fuldstændig gnidningsfrit.

ITM ADO2 © Pia Rindom
Referat

Stort set alle aktiviteter i ADO har siden sidste generalforsamling været påvirket af corona-situationen. Meget er blevet aflyst og flyttet, men til gengæld er der kommet nye opgaver og problemstillinger til, som ingen havde mulighed for at forudse, forklarede Ida Tingman Møller i sin mundtlige formandsberetning.

I første omgang skulle der i foråret tages stilling til vilkårene for klinisk praksis – både om der skulle holdes åbent og på hvilken måde, samtidig med at hånden skulle holdes under medlemmerne, så de ikke risikerede at blive sat ned i tid eller afskediget som følge af nedgang.

- ADO indgik derfor i en lynforhandling med DA, og vi havde en meget klar og fælles forståelse af, hvordan situationen skulle løses og både medarbejdere og chefer bakkede op om den, sagde Ida Tingman Møller.

En anden gruppe, der kom i klemme i begyndelsen af coronakrisen, var de forskningsansatte, der blev forsinket i deres arbejde på grund af COVID-19-nedlukningerne. I løbet af maj indgik ADO sammen med AC derfor en aftale med Moderniseringsstyrelsen om, at universiteterne kunne forlænge de ansatte.

- Det viste sig dog temmelig svært at forlænge sin ansættelse på baggrund af kriterierne, men også her indfandt normalen sig, og der blev i mange tilfælde fundet kreative løsninger, sagde ADO-formanden.

DSC 7365 © Pia Rindom

Mink

I juni sidste år fandt Danmark det første tilfælde af COVID-19 hos mink – og hen over efteråret gik det som bekendt – i mangel af bedre ord – amok.

De ansatte dyrlæger i Fødevarestyrelsen stod i en arbejdssituation, der var helt ud over det sædvanlige, og hvor arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i den grad kom under pres.

- Jeg var selv en central del af indsatsen og oplevede på egen krop det massive arbejdspres, der blev lagt på dyrlægerne i Fødevarestyrelsen – og jeg var ikke engang ude at overvåge aflivninger sagde Ida Tingman Møller.

Der var ros til tillidsrepræsentanterne og sekretariatet, som med assistance fra Hanne Knude Palshof og formanden fra sektion Kvæg Helle Sloth bar ADOs indsats i denne periode.

ADO arbejdede hen over efteråret hårdt for at sikre arbejdsmiljøet og en rimelig betaling for arbejdet for de dyrlæger, der var involveret i minksagen. Blandt andet blev det gjort klart, at timerne var pålagt merarbejde og skulle afregnes som sådan og at arbejdsmiljøet skulle sikres.

- Det er mit indtryk, at Fødevarestyrelsen har gjort, hvad de kunne, for at sætte ind med tilknyttet krisepsykolog og debriefinger, og de har gjort, hvad de kunne, så folk kunne komme hjem på fridøgn, sagde Ida Tingman Møller.

ADO/DDD afholdt desuden i efteråret flere webinarer for medlemmerne, herunder også et med tilknyttet krisepsykolog, som blev meget positivt modtaget.

- Men situationen var ekstrem – arbejdsmiljøet var ikke optimalt, og vi ser desværre flere steder i styrelsen, at man nu betaler af på et ekstremt efterår. Der skal blandt andet afsættes ressourcer, så de medarbejdere, der nu har brug for luft, også får det, uden at det skal gå ud over de tilbageværende, fortsatte Ida Tingman Møller.

Coronakrisen og dyrlægeerhvervet

Overordnet set har det vist sig, at krisen heldigvis kun i meget begrænset omfang kom til at berøre det veterinære erhverv, når det gælder nedgang i stillinger og opsigelser. Arbejdsløshedsprocenten er lavere, end den har været i mange år, og særligt i klinisk praksis er der mange stillinger slået op.

- Men de dyrlæger, der var fuldtidsbeskæftiget med mink, er naturligvis påvirket af lukningen af et helt erhverv. Jeg ved, at vi i ADO har haft berøring med nogle af dem, og jeg er sikker på, at de, der ikke allerede har fundet anden beskæftigelse, nok skal gøre det, sagde Ida Tingman Møller og føjede til, at coronasituationen har også være med til at vise omverdenen vigtigheden af dyrlægers viden.

- Zoonoser er kommet for at blive, og omverdenen har i den grad fået øjnene op for, hvad det betyder. Og det skal vi i ADO gribe og sørge for at det bliver endnu tydeligere hvilken værdi dyrlæger bidrager til i samfundet.

Nye overenskomster

Der blev også tid til at forhandle nye overenskomster både på det offentlige område og klinisk praksis, selvom ADO havde ønsket at udskyde forhandlingerne særligt på det offentlige område, til der var mere klarhed over situationen.

Resultatet på det offentlige område blev stort set en vedligeholdelsesaftale. Aftalen er præsenteret på DDDs hjemmeside.

På det kliniske område har der været arbejdet hårdt på en gennemgribende opdatering og renovering af overenskomsten, og man er i skrivende stund tæt på en aftale.

- Både på vores side og hos DA har man kigget på de mange paragraffer, og vi har i forløbet arbejdet på at få luget ud i de mange spidsfindigheder og kringlede formuleringer, der skaber grundlag for forskellige tolkninger og strid.

- I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke vores løn-erfagruppe, som vi nedsatte efter sidste generalforsamling. Mette, Annette, Rikke og Diana, I har været rigtig gode at sparre med, og vi sætter stor pris på jeres indspark til vores arbejde med vilkårene for de ansatte i klinisk praksis, sagde ADO-formanden.

Overenskomsten på det offentlige område er sendt til afstemning, og det forventes, at overenskomsten på det kliniske område kommer til afstemning midt i april.

Formandens beretning fik mange positive tilbagemeldinger på chatten, og der blev opfordret til at styrke samspillet mellem TR og arbejdsmiljørepræsentanten.

Valg til bestyrelsen

Ida Tingman Møller blev genvalgt som formand uden modkandidater. Der var nyvalg til Kasper Klintø og Freja Broe Hjerpe som bestyrelsesmedlemmer. De erstatter henholdsvis Elin Jørgensen og Malene Kari Falkenberg. På suppleantposterne var der valg til Annette Vrist Gammelvind fra FVST (1. suppleant), Mette Lindstrøm Jensen fra klinisk praksis (2. suppleant) og Karen Charlotte Østergaard fra FVST (3. suppleant).