Tema: Zoonoser

Veterinærer står sammen om en bedre fremtid

10257?.Name Pandemien som rammet oss alle i 2020 ble en tydelig påminnelse om utfordringene vi deler. Alt henger sammen og vi er alle verdensborgere som er avhengige av samme planet og de samme ressursene. Nettopp det gjør megen da mer overbevist om hvor avgjørende veterinærmedisinsk samhandling er på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå.

Kommentar

Det europeiske veterinærforbundet, Federation of Veterinarians of Europe, FVE, med sine medlemsorganisasjoner i 40 europeiske land og til sammen 300 000 veterinærer, er spydspissen i det europeiske veterinærsamarbeidet.

FVEs arbeid har blitt enda viktigere under pandemien. Jeg er stolt over å representere Norge som visepresident i hovedstyret og være en del av det europeiske, internasjonale arbeidet. I disse krevende tider er det viktig å styrke samarbeidet mellom alle europeiske land, også på arenaer utenfor EU.

FVE er høringsinstans og lobbyist inn mot EU. Veterinære arbeidsoppgaver, regelverk, dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, trygg mat, utdanning, legemiddelbruk og beredskap er eksempler på temaer. Psykisk helse og veterinærenes arbeidsvilkår er kontinuerlig på timeplanen i FVE.

Det nordiske samarbeidet er helt avgjørende for å ha påvirkningskraft for små land som Island og Norge, og for Sverige, Danmark og Finland som alle tre er EU-medlemmer. Takket være strukturert og kontinuerlig samarbeid og samhandling, oppnår Norden gjennomslag i viktige saker.

Pandemien har rammet alle land og kontinenter. FVEs kontakt med Verdensorganisasjonen for veterinærer, samt veterinærforeningene i USA og Canada, gjør FVEs posisjon enda viktigere. Det er utfordrende når internasjonale organisasjoner skal løse oppgaver sammen, og det kan være krevende å oppnå konsensus. Siden myndighetene i medlemslandene håndterer pandemien forskjellig, må veterinærene forholde seg til ulike nasjonale retningslinjer.

Derfor er det svært tilfredsstillende å se at arbeidet FVE gjør bidrar til at alle kan agere på en felles faktabasert og mer effektiv måte.

Derfor er det svært tilfredsstillende å se at arbeidet FVE gjør bidrar til at alle kan agere på en felles faktabasert og mer effektiv måte. Under pandemien har FVE bidratt til EU-kommisjonens informasjon til innbyggerne, utarbeidet retningslinjer for klinisk praksis, og gitt tidsaktuell informasjon i form av nyhetsbrev. Medlemslandene får dermed et bedre beslutningsgrunnlag for sine avgjørelser. Vi lærer av hverandre, og det gjør godt å se at veterinærer som yrkesgruppe har klart seg bra selv om utfordringene har vært og fremdeles er betydelige.

Under den digitale generalforsamlingen i FVE høsten 2020 ble det oppnådd enighet i den mest omstridte saken om veterinærers bruk av digital kommunikasjon (veterinary telemedicine). Holdningen er at veterinærene skal være i førersætet ved bruk av digitale verktøy som er et supplement til det veterinærmedisinske arbeidet.

Dette kjennetegner oss veterinærer. Vi får utfordringer, vurderer de, diskuterer intenst, legger en plan og kommer med løsninger. Så agerer vi.

Når vi finner løsninger på tvers av landegrensene, blir jeg stolt på veterinærstandens vegne. Det gir bedre samhold, styrker innovasjon og gir en samhørighet som gagner veterinærenes  samfunnsoppdrag og hver enkelt veterinær. Jeg vil gjerne rette en spesiell takk til alle mine gode kolleger i Norden for det viktige samarbeidet vi har. En gruppe som fortjener ros og oppmuntring er dagens veterinærstudenter. Å være student i en pandemitid er krevende.

Veterinærer vil møte mange utfordringer i årene som kommer. Å håndtere pandemier er en av dem. Vår viktigste innsats som veterinærer er å bidra til å gjøre verden til et bedre sted å være for både dyr og mennesker i fremtiden.