Hastværk er lastværk

Mink Der er meget at lære af den aktuelle situation, hvor store dele af landet står på den anden ende med at aflive mink for at mindske truslen fra COVID-19. Ikke mindst sagen fra Hjørring, hvor aflivningerne gik for stærkt, har sat sig på nethinden hos mange – ikke mindst hos dyrlæger.

Leder

Der er desværre en kedelig sammenhæng mellem hurtige beslutninger – når noget skal gå stærkt – og antallet af fejl. Ordsproget: Hastværk er lastværk har sin mening i den sammenhæng. Derfor har Den Danske Dyrlægeforening også været kritiske over for den til tider forhastede tilgang til minksituationen – herunder presset for, at aflivningerne skulle ske meget hurtigt. Allerede inden den omtalte hændelse i Nordjylland havde Dyrlægeforeningen advaret om, at myndighederne skulle afsætte tid og ressourcer, så aflivningerne kunne foregå dyrevelfærds- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Dette blev efterfølgende fulgt op af en skarpere henvendelse direkte til fødevareminister Mogens Jensen.

Når noget skal foregå hurtigt over længere tid, opstår træthedsbrud både i materiel og mennesker. Sådanne brud skal naturligvis helst undgås, men når de sker, viser en velorganiseret organisation sin styrke ved at udbedre skaderne hurtig og kompetent.

Planlægning og systemer kan være med til at eliminere og reducere antallet af fejl. I den sammenhæng er Dyrlægeforeningens ISO-certificeringsordning et godt eksempel. Herved indfører man nogle standardprocedurer, som er med til at sikre, at der ikke falder ting ned mellem stolene, at man gør tingene i den rigtige rækkefølge, på det rigtige tidspunkt, og at fejlkilder således minimeres.

I den aktuelle situation med minkene sker der også fejl, især når tingene sker for hurtigt i en forceret proces. Skytset skal her rettes mod regeringen, myndighederne og beslutningen om, at det skal gå så stærkt, at processen risikerer at blive uforsvarligt gennemført.

Både i Dyrlægeforeningen, hos myndighederne og i samfundet som sådan står vi efterfølgende med et enormt oprydningsarbejde, når de krigslignende tilstande har lagt sig. Vi har minkdyrlæger, der mister deres erhverv, fordi minkproduktionen ophører, vi har medarbejdere i Fødevarestyrelsen, der udsættes for alvorlige psykiske belastninger, som det kan tage lang tid at rette op på.

I den kommende proces er det vigtigt at holde holde fokus på veterinærfagligheden, sagligheden og den gode tone. Husk: Den eneste, der aldrig laver fejl, er den, som ikke laver noget.