Nyt fra Dansk Veterinær Konsortium: Potentielt redskab til at nedsætte risikoen for nyt SARS-CoV-2-reservoir i danske mink

Mink Veterinært speciale viser et stærkt og bredt immunrespons i mink efter SARS-CoV-2-vaccination.

Notits

SARS-CoV-2 er blevet påvist i opdrættede mink i 13 forskellige lande, og på grund af minkens modtagelighed for dette virus opstod der store bekymringer for, at infektion af mink ville medføre udvikling af muterede SARS-CoV-2-varianter.

Det er fra 1. januar 2023 igen tilladt at holde mink i Danmark, og i den forbindelse ville det være hensigtsmæssigt, hvis minkene kunne vaccineres mod SARS-CoV-2, men desværre er der ikke vacciner, der er godkendt til anvendelse i  mink. Veterinær specialestuderende Line Gram Hansen var interesseret i at undersøge, hvordan mink reagerede på vaccination mod SARS-CoV-2 og drog derfor til Dalhousie University i Nova Scotia i Canada i sommeren 2022. Dalhousie University har deres egen minkbesætning, og i forsøgsøjemed var det besluttet, at minkene i denne besætning skulle vaccineres med en spikeprotein-baseret vaccine mod SARS-CoV-2 fra firmaet Zoetis Inc., USA, der var registreret til brug i katte.

Line udtog blodprøver fra voksne mink, der var vaccineret tre gange og minkhvalpe, der var vaccineret to gange. Prøverne blev fragtet til Danmark og undersøgt for antistoffer og krydsneutralisation mod forskellige SARS-CoV-2-stammer. Desværre blev der ikke udtaget prøver af minkene før den første vaccination, så det kan ikke udelukkes, at minkene havde været smittet med SARS-CoV-2 fra mennesker, inden de blev vaccineret. Sandsynligheden for dette vurderes dog at være minimal, da det var en relativ lille forsøgsfarm med god biosikkerhed, minkene var under intens klinisk observation, og forsøget blev udført efter en periode med relativ lav SARS-CoV-2-aktivitet blandt mennesker i Nova Scotia.

Resultaterne viste, at alle vaccinerede mink havde dannet antistoffer mod SARS-CoV-2, og hovedparten i høj mængde. Prøver med lavt (5 prøver), medium (5) og højt (5) niveau af ELISA-antistoffer blev efterfølgende undersøgt for neutraliserende antistoffer mod en tidlig SARS-CoV-2-stamme og den nuværende cirkulerende Omicron-BA-4. Resultaterne viste, at minkene havde et højt niveau af neutraliserende antistoffer mod begge stammer. Niveauet af neutraliserende antistoffer mod Omicron-BA-4 var dog markant lavere end mod den tidlige SARS-CoV-2-stamme, som var inkluderet i vaccinen, hvilket er i overensstemmelse med resultater af serumprøver fra mennesker vaccineret med de tidlige stammer. Sammenligning af antistofniveauer mod SARS-CoV-2 mellem de canadiske vaccinerede mink og danske inficerede mink viste desuden sammenlignelige niveauer, hvilket indikerede, at vaccinen inducerer et lige så kraftigt immunrespons som naturlig infektion med virus.

Konklusionen på studiet er, at mink responderer godt på vaccinen ved udvikling af neutraliserende antistoffer. Eksperimentelle studier med vaccination af mink og efterfølgende infektion med forskellige SARS-CoV-2-varianter er dog nødvendige for at kunne dokumentere, at vaccinen kan beskytte minkene mod infektion, virusudskillelse og klinisk sygdom.

Line Gram Hansen, Thomas Bruun Rasmussen, Ria Lassaunière, Lars Erik Larsen og Pia Ryt-Hansen; DK-VET

Blodprøvetagning af canadisk mink under sedation. Foto: Line Gram Hansen.