Generalforsamlinger i en corona-tid

12225?.Name Der ligger et demokratisk problem i at aflyse en generalforsamling og dermed hindre debat, diskussioner og valg.

Leder

Hvordan røgter man bedst demokratiet i en forening som Den Danske Dyrlægeforening? Det spørgsmål blev aktuelt, da smittetallene for COVID-19 steg i løbet af september, og vilkårene for afholdelse af arrangementer og socialt samvær blev væsentligt skærpet. Resultatet blev i sidste ende, at Dyrlægeforeningens generalforsamlinger, der var planlagt til afholdelse i begyndelsen af oktober, måtte aflyses og udsættes til marts måned 2021.

Forud for aflysningen havde gået en til tider hed diskussion, om generalforsamlingerne skulle aflyses eller gennemføres som planlagt – og hvorfor kunne de ikke bare afholdes digitalt?

Der ligger et demokratisk problem i at aflyse en generalforsamling og dermed hindre debat, diskussioner og valg. Både i forhold til de indkomne forslag og de personer, som er på valg, men også ved at en vedtægtsmæssig fastlagt begivenhed bliver aflyst – eller i hvert fald udsat. Omvendt betyder smitterisikoen omkring COVID-19, suppleret med restriktive regler for afholdelse af store arrangementer, at en betydelig del af medlemskredsen ville blive væk fra generalforsamlingerne. Enten fordi de finder en risiko ved at deltage, eller fordi situationen betinger, at man som sundhedsuddannet skal foregå med et godt eksempel og blive væk. Så når en væsentlig del af den potentielle deltagerskare til en generalforsamling ikke møder op, er der et demokratisk problem, fordi man derved ikke kan gøre sin indflydelse gældende.

Kunne man så ikke afholde generalforsamlingerne som en virtuel, online begivenhed? Teknisk set jo, men vedtægtsmæssigt nej. I hvert fald ikke uden en rettidig indkaldelse til generalforsamlingerne, der også åbner for virtuel deltagelse for medlemmerne.

Generalforsamlingerne i marts erstatter ikke de ordinære generalforsamlinger i oktober 2021.

Med de gældende (og relativt lange) indkaldelsesfrister indbyder vi til generalforsamlinger til afholdelse i Nyborg i dagene 12-13. marts 2021. Nu med mulighed for at deltage online, hvilket betyder, at man kan sidde hjemme i stuen og deltage i debatten og afgive sin stemme. Generalforsamlingerne i marts erstatter ikke de ordinære generalforsamlinger i oktober 2021, der (forhåbentligt) afholdes som et sædvanligt DDD-årsmøde sammen med udstilling, faglige indlæg og fest.

Demokrati, parlamentarisme og ytringsfrihed er sider af samme sag. I Den Danske Dyrlægeforening siger vi tingene, som de er med velunderbyggede argumenter og dyb respekt for hinanden, men vi har også plads til humoren og satiren, når meninger skal brydes.

En stærk tradition i Dansk Veterinærtidsskrift er »DetViTænker«, der gennem 20 år har underholdt læserne med satire. Et af de seneste indslag er blev kritiseret for at være homofobisk og krænkende over for seksuelle minoriteter. Vi beklager, hvis nogen føler sig krænket over bladets satire, det er aldeles ikke formålet. Men vi skal også have plads til det lille grin, og satire lever af at gå tæt på, og over tid går stort set ingen ramt forbi. »DetViTænker« er morsom, fordi vi kan se det morsomme med vores veterinære briller, og det vil vi fortsat blive ved med.