Vi har masser af viden at bidrage med

Corona Ingen var forberedt på, hvor stor en trussel COVID-19-smitten udgjorde i mink, da der kom meldinger om smitte i de første danske besætninger i juni. - Men vi har fra første færd forsøgt at blive inddraget i minksagens håndtering, og hvis der var blevet lyttet, kunne vi måske have forhindret en total nedslagning af hele Danmarks minkproduktion, siger DDDs formand Hanne Knude Palshof.

20201014 095132 4 128Mb © Marius/Ritzau Scanpix
Interview

Den Danske Dyrlægeforening anerkender, at hensynet til folkesundheden ikke er til forhandling. Men det havde ikke været nødvendigt at gå så drastisk til værk med minkaflivningerne, som det er foregået i de seneste kaotiske uger, mener Hanne Knude Palshof.

- Mange dyrlæger arbejder med risikohåndtering hver dag og har indsigt i håndtering af smitsomme sygdomme. Det gælder både de praktiserende dyrlæger helt ud i frontlinjen, men også veterinære forskere med indsigt i epidemiologi og virologi på et højt akademisk stade. Det er derfor i den grad frustrerende, at den ekspertise, som samlet set er i DDD, ikke i langt højere grad er taget med på råd i regeringens beslutningsprocesser.

- DDD har i flere breve henvendt sig til fødevaremister Mogens Jensen og senest til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med bekymringer og frustration over, at vi ikke har været inddraget i minksagens håndtering. Vi ville med den særlige indsigt, vi har som dyrlæger, kunnet have medvirket til en bedre klarhed over, hvilke muligheder og begrænsninger der er i diagnosticering på besætningsniveau og håndtering af både intern og ekstern smittespredning. Vi har masser af frustrerede medlemmer, som sidder med en viden, som de føler, de kunne have bidraget med, siger Hanne Knude Palshof, der med stor ærgrelse oplever, at der ikke har været særlig stor interesse for, hvad en forening som DDD mener.

DDD anerkender, at risikovurdering er et emne, som måske ikke direkte skal påvirkes af den indsigt, DDDs medlemmer har, om end det er noget, de veterinære forskere arbejder med. Risikohåndtering er derimod det speciale, som praktiserende dyrlæger dagligt rådgiver besætningsejere om, således at sundhedsprogrammer, der begrænser og kontrollerer fx virussygdomme bliver implementeret i praksis. Og efter DDDs opfattelse skal enhver risikovurdering balanceres af mulighederne for risikohåndtering.

DDD har blandt andet forsøgt at henvende sig til myndighederne med ideer til, hvordan man kunne redde avlsdyr eller avlsmateriale.

- Vi kunne have givet væsentlige input til mulig risikohåndtering, som muligvis kunne have forhindret en total nedslagning af hele Danmarks minkproduktion eller i det mindste medført en mere rolig og organiseret afvikling.

Et helt urimeligt pres

Et andet element, som DDD har forsøgt at trænge igennem med, er hensynet til dyrevelfærd og dyrlægerne i felten.

- Vi har været ude at advare om, at det lyntempo, aflivninger skulle foregå i, risikerede at få konsekvenser for dyr og mennesker. Det har været helt urimeligt, og det foregik alt, alt for hurtigt. En større forståelse for de ressourcemæssige perspektiver i Fødevarestyrelsen og den ledsagende logistik kunne måske have afbødet nogle af de kaotiske og dyrevelfærdsmæssigt stærkt kritisable forhold, som vi alle har været vidne til.

Denne artikel er del af

DVT årgang 2020 nr. 10