Hold ud, hold afstand og pas godt på hinanden

Corona En succesfuld håndtering af krisen drejer sig for en stor del om effektiv kommunikation.

Leder

COVID-19 er den alvorligste udfordring, det danske samfund har oplevet siden Anden Verdenskrig.

Vi kender alle konsekvenserne af lukning af arbejdspladser, hjemsendelse, forsamlingsforbud, lukkede storcentre og aflyste festivaler med mere. Personligt har vi lært at holde afstand og tage de nødvendige hygiejniske forholdsregler.

Den hverdag har naturligvis også ramt dyrlægernes verden. Offentligt ansatte er blevet hjemsendt, og forskning er blevet sat på standby. Privatansatte er varslet nedsættelse i arbejdstid eller sendt på arbejdsfordeling. Særlige funktioner er imidlertid blevet opretholdt, og således har fødevareproduktionen hele tiden været sikret, blandt andet ved at dyrlægerne på slagterierne har passet deres arbejde under de givne vilkår. Der er desuden blevet oprettet nødberedskaber, så andre dyrlæger har kunnet træde til, hvis de ansatte i kødkontrollen fik forfald.

Mange ansatte dyrlæger er usikre på deres situation, hvilket et stort antal henvendelser til sekretariatet vidner om. Det har dels drejet sig om smitterisikoen og dermed arbejdsmiljøet, men også spørgsmål om hjemsendelse, løn og ansættelsesforhold under de særlige vilkår, som COVID-19-situationen har budt.

Klinikejerne er udfordrede med at sikre de nødvendige forhold, så konsultationerne kan foregå korrekt under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Den Danske Dyrlægeforening har fra visse sider fået kritik for at anbefale fortsat drift af dyreklinikker og -hospitaler. Kritikerne mener, at det kun er akutte tilfælde, klinikkerne skal tage sig af. En samlet Dyrlægeforening mener imidlertid, at det drejer sig om dyrenes tarv og sikring af deres sundhed i alle aspekter. DDDs holdning er i øvrigt blevet bakket op af myndighederne og er i tråd med internationale anbefalinger.

En succesfuld håndtering af krisen drejer sig for en stor del om effektiv kommunikation. Her har sekretariatet ydet en stor og hurtig formidling af den nødvendige kommunikation til medlemmerne.

Selv om man kan glæde sig over, at vi både årstidsmæssigt og i forhold til coronasituationen nærmer os lysere tider, skal vi fortsat håndtere følgerne en rum tid endnu. Hold ud, hold afstand og pas godt på hinanden.