Planlæg din pension i tide

Pension Flere danskere med få år til pensionen forbereder deres privatøkonomi til skiftet fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Fra 2017 til 2019 er antallet af seniorrådgivninger i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger steget med 34 pct. Mange flere bør planlægge pensionen i god tid.

Scanstockphoto Image 328296 © Scanstock
Guide

Danskernes pensionsopsparing skal række længere, fordi levealderen stiger, og vi kan se frem til flere år som raske seniorer. Derfor bør danskere med ca. ti år til pensionen booke et seniorrådgivningsmøde hos deres pensionskasse.

Sådan lyder budskabet fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, hvor 34 pct. flere medlemmer efterspurgte seniorrådgivning i 2019 i forhold til 2017.

- Det er meget positivt, at flere medlemmer søger den type rådgivning. Det bør mange flere også gøre. Det har aldrig været vigtigere end nu at sørge for at være godt forberedt på sin pension, siger kunderådgivningschef Anne-Louise Lindkvist fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, der er en del af Sampension-fællesskabet.

Overblik er en fordel for alle

Seniorrådgivning handler blandt andet om at skabe overblik over sine værdier, herunder egne og eventuel ægtefælles pensionsopsparinger, friværdi i boligen, opsparing i banken, efterløn med videre. Dertil kommer folkepensionen og de forventede udbetalinger fra ATP.

- For medlemmer med store pensionsordninger kan seniorrådgivningen vise, hvordan pensionsformuen skal bruges, hvornår de skal begynde at få udbetalinger fra pensionen, og hvornår de eventuelt skal bruge af deres frie midler. Med den rigtige planlægning får de mest muligt ud af opsparingen og kan måske undgå modregning i folkepensionstillægget, siger Anne-Louise Lindkvist.

For medlemmer med forholdsvis små opsparinger, som er usikre på, om de har sparet nok op til pension, kan seniorrådgivningen også give et overblik, som gør, at medlemmet i tide kan begynde at indbetale mere til pension, så opsparingen bliver mere værd.

- Alle bør jo få undersøgt, om de reelt har penge nok til at gå på pension og leve det liv, de har forestillet sig som pensionist. Jo før, man forholder sig til det, jo bedre mulighed har man for at begynde at indbetale mere og dermed sikre, at man reelt har penge nok til at opfylde sine drømme, siger Anne-Louise Lindkvist.

Flere seniormøder i 2020

Den udvikling vil pensionskassen sætte yderligere blus under. I 2020 er der endnu mere fokus på at tilbyde seniorrådgivning til medlemmer, der har omkring ti år til folkepensionsalderen.

- Vi tilpasser vores rådgivning efter de behov, medlemmerne har. I dag fortsætter 24 pct. af medlemmerne i pensionskassen med at arbejde, efter de er fyldt 68 år. Omvendt er der også mange, der drømmer om at udnytte retten til at gå tidligt på pension, fx som 60-årige. Vi skal hjælpe medlemmerne med at få det bedste overblik over deres muligheder, siger Anne-Louise Lindkvist.

I 2020 inviterer pensionskassen til en række møder rundt om i landet, hvor medlemmer med omkring ti år til pension kan høre et indlæg om de ting, de bør forholde sig til i god tid, inden de vælger at gå på pension.

- Det er vigtigt, at medlemmerne i god tid gør sig mentalt klar til at gå på pension, hvis det er det, de vil. Det er derfor en god idé, at man gør sig tanker om, hvad dagen skal indeholde, når man ikke længere går på arbejde i otte timer. Overvej også, hvordan man kan få et nyt netværk, når man ikke længere har kollegerne på arbejdspladsen, siger Anne-Louise Lindkvist