Ny seniorpension træder i kraft efter nytår

Pension Med den nye seniorpensionsordning får nedslidte, herunder dyrlæger, nu ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre. Seniorpensionen afløser den nuværende seniorførtidspension.

COLOURBOX30707015 © Colourbox
Kort nyt

Aftalen om den nye seniorpensionsordning skal sikre, at det er muligt for personer med væsentlig nedsat arbejdsevne at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen.

I ordningen er der taget højde for, at der i alle erhvervsgrupper findes medarbejdere, som risikerer at blive nedslidt. Aftalen giver dermed også DDDs medlemmer mulighed for at gå tidligere på pension, hvis ikke helbredet kan holde i slutningen af et langt arbejdsliv. Og det glæder formand for Ansatte Dyrlægers Organisation Ida Tingman Møller:

- Med et hårdt arbejdsmiljø og et stort arbejdspres er rigtig mange dyrlæger i deres jobs udsat for nedslidning både fysisk og psykisk. Det er for nogen årsag til, at de tvinges til at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Det er derfor rigtig positivt, at der nu er et tilbud, der gør det muligt for nedslidte at trække sig tilbage før tid, siger ADO-formanden.

Præmisser for seniorpension

Konkret betyder aftalen om seniorpension, at en person får ret til tidligere pension, hvis vedkommende er højst seks år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder, maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, og samlet har haft 20-25 år på arbejdsmarkedet, regnet ud fra en arbejdsuge på minimum 27 timer.

Aftalen betyder også, at reglerne for fleksjob lempes, så seniorer, der er i arbejde, med det samme kan komme i et fleksjob på deres nuværende arbejdsplads – og dermed arbejde på nedsat tid – hvis deres arbejdsevne bliver nedsat.

Arbejdsevnen skal ifølge aftalen vurderes på baggrund af helbredsoplysninger og udelukkende i forhold til det seneste job uanset branche. Det betyder, at der ikke bliver iværksat beskæftigelsesrettede indsatser. En person, der er nedslidt som dyrlæge, kan altså ikke henvises til i stedet at arbejde fx i en butik.

- Jeg synes, det er meget positivt, at der tages højde for, hvilken branche man kommer fra, og jeg håber, at den nye ordning vil betyde, at den enkelte slipper for opslidende arbejdsprøvninger, siger Ida Tingman Møller.

Vi skal arbejde længere

Seniorpensionsordningen, der er en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, er kommet på plads for at imødekomme, at pensionsalderen i de kommende år gradvist bliver forhøjet på grund af udviklingen i levetiden. I dag er folkepensionsalderen 65,5 år. Efter 2040 forventes den at være øget til 70 år.

Forligspartierne bag aftalen er også enige om, at der i en tid med rekordhøj beskæftigelse og faldende ledighed er hårdt brug for seniorer på arbejdsmarkedet. Derfor får pensionisterne mere fordelagtige økonomiske vilkår, hvis de arbejder ved siden af folkepensionen.

Der er nedsat en kommission, der skal undersøge konsekvenserne af den stigende pensionsalder efter 2040. Kommissionen skal blandt andet se på fordele og ulemper ved differentieret pensionsalder og undersøge konsekvenserne, hvis man lemper levetidsindekseringen, så pensionsalderen stiger langsommere end levealderen.