VetStat 2.0 bliver mere brugervenligt

Medicin Fødevarestyrelsen gennemfører frem til november 2020 en gennemgribende analyse og omlægning af VetStat. Læs om de aktuelle tiltag her.

Nyhed

Den Danske Dyrlægeforening deltog den 16. september i en workshop i Fødevarestyrelsen om revideringen af VetStat. Der har længe været ønske om at modernisere systemet, og midlerne til arbejdet blev endelig afsat med Veterinærforlig 3. Projektet er i fuld gang, og VetStat 2.0 forventes at være i drift i slutningen af 2020.

Med moderniseringen af VetStat lægges data fra VetReg ind i VetStat 2.0, så VetReg nedlægges. Det betyder, at data på dyrlæger, praksis og sundhedsrådgivningsaftaler frem - over vil kunne findes i VetStat. Desuden vil medicin fremover skulle registreres på besæt - ningsnummeret, så forbruget i højere grad registreres på den besætning, hvor medicinen er anvendt, i tilfælde hvor der er flere besætninger under et CHR-nummer.

Som dyrlæge vil du få adgang til et dashboard med både obligatoriske og valgfrie elementer, fx antibiotikaopgørelser på besætningsniveau, top 5-lister over dine besætningers antibiotikaforbrug i forskellige aldersgrupper, nyheder fra Fødevarestyrelsen, herunder om kontrollens aktuelle fokusområder, mv.

DDD havde ved workshoppen mulighed for at komme med input til prototyperne. Føde - varestyrelsen var generelt meget lydhør overfor vores forslag, og der er god mulighed for, at systemet vil blive væsentligt mere brugervenligt.

Et forslag, der blev godt modtaget, var fx, at historikken for dyrevelfærdsindsatsområder kan fremgå på dashboardet for at skabe bedre overblik. Andre elementer, der blev drøftet, var muligheden for udsendelse af notifikationer, fx til dyrlæger, der er stoppet i praksis, eller ved opsigelse af SRA, mulighed for at give kolleger indblik i sine SRA, valideringer af data, fx at autorisationsnummer og praksis - nummer passer sammen og meget mere.  

Benchmarking som værktøj

Der er et stort ønske om benchmarking indbygget i VetStat både på besætningsniveau og for aldersgrupper og ordinationsgrupper indenfor en besætning. Fødevarestyrelsen vil gerne bidrage med de mest anvendelige redskaber for den praktiserende dyrlæges rådgivning. Blandt andet har Fødevarestyrelsen stort fokus på nudging, og hvordan benchmarking i sig selv kan virke adfærdsregulerende.

Fødevarestyrelsen ønsker også på sigt at benchmarke dyrlægers antibiotikaordinationer i VetStat. Udfordringen heri er dog, at antibiotikaordinationer per dyrlæge skal ses i sammenhæng med antallet af dyr, som dyrlægen tilser. DDD følger dette tiltag tæt.  

Det er også planen, at VetStat 2.0 skal inde - holde et simuleringsmodul, hvor fremtidige ordinationers konsekvenser for Gult kort kan vurderes, før der ordineres, samt aktuelle antibiotikaopgørelser for alle dyrearter.  

Hurtigere fejlhåndtering

I dag opdager dyrlægen oftest først en fejl i indberetningen, når grænsen for Gult kort er overskredet. I det nye VetStat vil åbenlyse fejl (både i indtastninger af dyrlægen og apoteket) kunne opdages af systemet og sendes tilbage dyrlægen for rettelse inden for en frist, før det indberettes i VetStat-databasen. Det er dyrlægen, der bliver ansvarlig for at kontakte apoteket, hvis de har lavet fejlen, da kun dyrlægen har mulighed for at vide, hvad den korrekte ordination var.

Læs mere om VetStat 2.0 og følg med i status på fvst.dk.