Ny kontingentmodel vedtaget

Generalforsamling Et af de vigtige punkter på DAs generalforsamling var vedtagelsen af en ny og mere retfærdig kontingentmodel.

Sten Bo Larsen GF 2019

Steen Bo Larsen, formand for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

© Pia Rindom
Referat

Kontingentet i DA beregnes på basis af antallet af ansatte i den enkelte virksomhed, og den hidtidige model gik kun op til 250 ansatte – i den nye model er topgrænsen hævet til 500 ansatte. Samtidig er de enkelte kontingentgrupper justeret, men der er fortsat »mængderabat« til virksomheder med mange ansatte. Den nye kontingentmodel, der træder i kraft for 2020, blev i øvrigt enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Uddrag af formandens beretning

Formand for DA Steen Bo Larsen meddelte forsamlingen den glæde - lige nyhed, at medlemstallet i DA er (svagt) stigende. Han fortalte derefter om vanskelighederne med overenskomsten for dyrlæger ansat i klinisk praksis, der først i tredje omgang – marts 2019 – blev stemt hjem, idet lønmodtagersiden havde sagt nej i de to første omgange. Der arbejdes nu med en mere overskuelig og hensigtsmæssig overenskomst, idet der blandt andet er stor forskel på vilkårene mellem de små og de meget store dyrlægevirksomheder.

Der er også en ny overenskomst for veterinærsygeplejersker, som blev stemt hjem uden vanskeligheder, om end med seje forudgående forhandlinger.

Et andet punkt, der fylder meget i DAs arbejde, er genforhandling af forsikringsaftalen. Her har DA allieret sig med forsikringsmæglervirksomheden Willis, så de mest fordelagtige forsikringstilbud kan indhentes. Da vedtægterne foreskriver, at sådanne aftaler skal godkendes af medlemmerne, kan alle medlemmer af DA se frem til en afstemning om den kommende forsikringsaftale i begyndelsen af december måned 2019.

DA GF 2019 © Pia Rindom

Honoraraftalen med Dyrenes Beskyttelse er lavet om, så man får mere i vagten, hvor den slags klienter typisk kommer. Til gengæld er der mindre betaling i dagvagterne, hvilket har været kritiseret af flere. Der findes i forvejen en branchevejledning for arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker. Nu kommer der også en for store dyr (kvæg og heste). Den bliver lavet som PDF og lagt på hjemmesiden.

- Husk at læse den, var opfordringen fra Steen Bo Larsen.

DA gennemfører i den kommende tid en trivselsundersøgelse blandt virksomhedernes medarbejdere. Den svarer i grove træk til en APV, som de fleste kender. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet Praqtice.

Salen taler

Beretningen gav anledning til en del debat og opklarende spørgsmål fra salen. Et emne, der fyldte en del, var en barselsordning eller -fond for selvstændige dyrlæger. Det bliver en voksende udfordring, at der er mange kvindelige praksisejere i den fødedygtige alder, og en eller Steen Bo Larsen, formand for DA. anden økonomisk støtteordning er efterspurgt. Det er imidlertid ikke helt enkelt i forhold til lovgivning og skat, men DAs bestyrelse vil se på sagen.

Der var en generel opfordring til DAs bestyrelse om at holde flere kurser, seminarer og foredrag i provinsen – især Jylland.

- DA har mange interessante aktiviteter i København, men vi vil også gerne have dem til Jylland, som en deltager udtrykte det. ♦