I ADO arbejder vi for bedre kommunikation og styrket fællesskab

Generalforsamling Formand for ADO, Ida Tingman Møller, fastslog på ADOs generalforsamling, at arbejdet med at skabe et nyt ADO er i fuld gang. Et ADO med særligt fokus på kommunikation og styrket fællesskab.

Ida Tingman Møller GF 2019

Ida Tingman Møller, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation.

© Pia Rindom
Referat

En medlemsundersøgelse fra i vinter gav ikke mange roser til ADO.

- Det er rigtig ærgerligt, for min ople - velse af ADO er en anden, sagde formanden.

- For mig er ADO er en forening, der kontinuerligt arbejder for at sikre og forbedre medlemmernes løn og arbejdsvilkår – hvad end det er i det private eller det offentlige.

- Jeg oplever et ADO, der til hver en tid kan måle sig med andre organisationer, når det gælder kerneopgaver som lønforhandling, afskedigelsesaftaler, ansættelseskontrakter, medlemstilbud og kurser. Og som tilmed slår andre organisationer tifold, når det kommer til kendskabet til dyrlægers kompetencer og værdi på arbejdsmarkedet.

Et af de første tiltag for at forbedre kommunikationen har været at få ændret ADOs nyhedsbrev. Det er nu slået sammen med DDDs, så medlemmer hver uge modtager ét målrettet nyhedsbrev. Nyhederne handler i langt højere grad om mulighederne i foreningen og de medlemsfordele, der er relevante for en ansat dyrlæge.

Mini-medlemsundersøgelse

I løbet af foråret gennemførte bestyrelsen en miniundersøgelse for at finde ud af, hvilke udfordringer medlemmerne oplever i hverdagen.

Hurtigt tegnede der sig et billede af, at det psykiske arbejdsmiljø og balancen mellem arbejdsliv og privatliv optog mange.

- Blandt andet derfor valgte vi Christian Ørsted som oplægsholder på emnet worklife balance. Derudover har vi i bestyrelsen besluttet at igangsætte en artikelserie til DVT, hvor psykisk arbejdsmiljø bliver fællesnævneren, fortalte formanden. 

Fokus på fællesskabet

Bestyrelsen ønsker også at styrke fællesskabet i foreningen.

- Vi er alle sammen dyrlæger. Uanset om vi arbejder i klinik, i industrien, i kon - trollen, i beredskabet, med forskning, med salg eller med undervisning, har vi alle sammen baggrund, sagde Ida Tingman Møller.

Ønsket om fælleskab udmøntede sig bl.a. på årsmødet ved en selfie-bod, der var opstillet. Under overskriften »Du ved, du er dyrlæge når …« kunne deltagerne vælge mellem forskellige udsagn om at være dyrlæge. Rigtig mange benyttede sig af muligheden og fik en sjov oplevelse ud af det.

- Der var naturligvis også en bagtanke med hele det arrangement. Vi ville gerne synliggøre, alt det vi har til fælles, selvom vi bevæger os i meget forskellige hverdage og brancher, sagde formanden.

DSC 6593
Ja til vedtægtsændring. ADOs bestyrelse havde stillet forslag om, at medlemmernes fordeling i valggrupper og dermed valg af bestyrelsesmedlemmer ud fra valggrupper ophæves og erstattes med et frit valg blandt ADOs medlemmer. Med forslaget ønsker ADOs besty - relse bl.a. at opnå, at de bedst egnede vælges til bestyrelsen, uanset deres ansættelsesområde. Forslaget blev vedtaget.
© Pia Rindom

Og hvad så nu?

I det kommende år begynder forberedelserne til OK21-forhandlinger. For ansatte i klinisk praksis har ADO og DA en vision om, at overenskomsten skal laves grundlæggende om. For de offentligt ansatte foregår forhandlingerne gennem AC. Også her er arbejdet så småt ved at gå i gang. ADO indgår naturligvis i dette arbejde.

- Internt i ADO skal vi også videre, sagde formanden.

- Vi har fokus på kommunikationen og på fællesskabet, men vi skal også blive skarpere på, hvad ADO reelt står for.

- Når vi er helt skarpe på, hvad vi står for, kan vi agere langt mere effektivt på den politiske bane. Det gælder både i forhold til konkurrerende organisationer, politiske dagsordner og modstridende interesser.

- Vi skal sikre, at den kommunikation og de projekter, der kommer fra os, understøtter det, vi vil med ADO - nemlig at være dyrlægers mest naturlige valg af fagforening. ♦