Trives du på dit arbejde?

Arbejdsmiljø Stress og mistrivsel på arbejdspladsen er desværre udbredt i vor tid, og heller ikke dyrlæger går fri.

Leder

Stress og mistrivsel på arbejdspladsen er desværre udbredt i vor tid, og heller ikke dyrlæger går fri. Det vidner international forskning i emnet om – med gruopvækkende resultater til følge: Høje selvmordsrater, risiko for stress og udbrændthed. En stor undersøgelse i USA omfattende tre årtier viste i december 2018, at dyrlægers risiko for selvmord var 2,1 og 3,5 gange højere end den amerikanske befolkning i øvrigt for henholdsvis mænd og kvinder.

Hidtil har undersøgelser, der omfattede danske dyrlæger, ikke påvist samme tendens, men presset på professionen herhjemme og i nabolande som Sverige, vidner om, at vi også i Danmark skal være enormt opmærksomme. Bekymringerne om kollegernes velbefindende lever på de sociale medier, i fx grupper som Not One More Vet på Facebook, hvor dyrlæger deler deres oplevelser i faget med hinanden.

Men hvordan står det til for dyrlæger i Danmark? Trives de danske dyrlæger? Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) iværksætter en trivselsundersøgelse i efteråret 2019. Undersøgelsen omhandler trivslen blandt såvel ejere som medarbejdere i klinisk praksis – og en del af undersøgelsen vil dreje sig om selvmordsrisiko i branchen. Det er vigtigt, at Den Danske Dyrlægeforening får overblik over trivselsproblematikker, så vi kan sætte målrettet ind. Undersøgelsen vil blive gentaget om et par år for at følge udviklingen.

I dette nummer af DVT kan du læse om den internationale opmærksomhed overfor dyrlægers trivsel på den seneste generalforsamling i FVE i juni 2019, hvor de første resultater af den europæiske spørgeundersøgelse VetSurvey 2018 blev offentliggjort. Foreløbige resultater viser desværre, at psykisk mistrivsel er udbredt blandt deltagerne i undersøgelsen, og det er noget Dyrlægeforeningen tager meget alvorligt. Analyserne er endnu undervejs, og vi følger op på de generelle resultater og de danske resultater, når de foreligger i efteråret 2019.

Du kan også læse om en britisk undersøgelse af embedsdyrlægers trivsel, der viser, at de oplever psykisk pres og stort arbejdspres. Resultaterne er desværre i tråd med de tilbagemeldinger, vi fik i DDDs undersøgelse af embedsdyrlægernes opfattelse af kontrolopgaverne i november-december 2018. Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) har arbejdet videre med resultaterne, sat fokus på problemerne via tillidsmandssystemet og direkte til Fødevarestyrelsens ledelse. Dette følges i skrivende stund op med møder med dyrlægerne i veterinærenhederne.

DDD er altid klar til at hjælpe den enkelte dyrlæge med sådanne udfordringer. Både med konkrete spørgsmål eller blot til en snak om trivsel og muligheder for at få hjælp. Rammerne i vores arbejdsliv har en kæmpe betydning for, hvordan arbejdet påvirker vores psyke – ADO kæmper dyrlægernes sag og for, at rammerne giver de bedst mulige betingelser for et godt arbejdsliv.

Carsten Jensen
Formand for Den Danske Dyrlægeforening