Tema: Fødevaresikkerhed

Brudte medicinpakninger er ikke uden bøvl

Medicin Efter stort pres fra DDD blev det 1. januar 2019 lovligt for dyrlæger at opsplitte lægemiddelpakninger og udlevere afmålte mængder medicin til behandling af dyr.

Leder

De fleste vil nok opfatte det som temmelig tåbeligt, at dyrlægen eller apoteket udleverer meget mere medicin, end der skal bruges for at behandle det pågældende dyr. Alligevel har det ofte været tilfældet, fordi lægemidler ligger i faste pakningsstørrelser.

Det kan nemt ske, at pakningen indeholder fx 20 tabletter, hvor der måske kun skal bruges 10 styk. Ét er, at det er spild af ressourcer, også når medicinen senere skal bortskaffes og destrueres på korrekt vis. Noget andet er, at dyreejerne sommetider finder på at bruge den overskydende medicin til andre formål eller gemme det til næste gang, dyrene bliver syge, med stor risiko for fejlmedicinering som følge heraf. Eller endnu værre: At medicinen bliver genstand for byttehandler eller salg på det sorte marked.

Disse uhensigtsmæssigheder har Den Danske Dyrlægeforening påpeget gennem mange år, idet vi dog anerkender, at der er stor fornuft i de gældende regler for emballering, mærkning og udlevering af medicin – ikke mindst den receptpligtige.

Nu er der imidlertid gode nyheder. Blandt andet efter stort pres fra DDD blev det 1. januar 2019 lovligt for dyrlæger at opsplitte lægemiddelpakninger og udlevere afmålte mængder medicin til behandling af dyr. Men regelsættet i forbindelse hermed er ganske omfattende, som det fremgår af Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning af lægemidler til veterinær brug og apotekers registrering til ordningen mv. Faktisk blev det så uoverskueligt, at fagfolkene i Dyrlægeforeningens sekretariat har udarbejdet en "Vejledning til opsplitning af lægemidler til veterinær brug". Den er på 24 sider – inklusive bilag. Til gengæld er den pædagogisk og logisk bygget op, og har man først en gang sat sig ind i tingene, er det faktisk ganske enkelt at håndtere.

Det er frivilligt for dyrlæger (og apoteker), om de vil indgå i ordningen med opsplitning af lægemidler, men gør man det, skal man følge de omtalte regler. De skal sikre, at opsplitningen sker på en forsvarlige måde med hensyn til hygiejne, holdbarhed, dokumentation og vejledning af brugeren. Eksempelvis skal den nye pakning mærkes med helt specifikke oplysninger, der sikrer, at produktet kan spores i tilfælde af tilbagekald af medicin, og kopi af indlægssedlen skal vedlægges. Og så skal dyrlægen have et system til dokumentation i sin praksis.

Det siger sig selv, at visse lægemidler er bedre egnede til opsplitning end andre. Typisk vil det være tabletter, der er bedst egnede, da der er mindst risiko for, at lægemidlet påvirkes som følge af opsplitningen. Pulvere/granulater er mindre egnede, hvorfor der gælder helt særlige krav til disse samt til sterile lægemidler.

Vi ser det som et væsentligt skridt, at man nu kan åbne og dele lægemiddelpakninger. Vi håber, at de praktiserende dyrlæger vil tage muligheden til sig og dermed minimere spild, og få en mere hensigtsmæssig ordination og brug af medicin til dyr.

DDDs "Vejledning til opsplitning af lægemidler til veterinær brug" kan hentes på ddd.dk. Den findes også i en trykt version, som er udsendt til alle praksisejere, der er medlemmer af Dyrlægeforeningen.

Carsten Jensen
Formand for Den Danske Dyrlægeforening